REKRUTTERING

  • Kvalitetssikringsprosess
  • Aktiviteter og leveranser
  • Test
  • Intervju
  • Team analyse
  • Oppfølging
  • Garanti

image-1