SEARCH

  • Regionalt nätverk i ett antal branscher; tillverkande industri, IT samt teknikkonsulter
  • Upparbetade search kanaler för olika kandidatprofiler

image-1