VÄRDESKAPANDE AFFÄRSIDÉ

  • Kvalitetssäkring och metod i alla processer
  • Ärlighet i affär och leverans
  • Långsiktiga affärsrelationer
  • Marknadsanpassade lösningar för kompetensförsörjning från Sverige och Norge
  • Personal från Sverige och affär i Norge

image-1