GÖR ETT TRYGGT VAL

Ibland är det svårt att veta vilka möjligheter en människa erbjuder. Då kan personlighetsbedömningar och begåvningstester vara ett klokt stöd. Testhuset erbjuder ett stort antal effektiva tester som kan användas för djupgående analyser av en specifik person eller grupp.

Genom testerna får du kunskap om en människas grundläggande beteende och vad som motiverar varje enskild person i arbetet. Det ger också ökad förståelse för vilka möjligheter som finns i hans eller hennes personlighet. Du som har en ledande roll får verktyg i att coacha och utveckla personer.

 

image-2

Efter att ha arbetat i flera år som chef och ledare i såväl offentlig och privat sektor har jag insett att framgång är helt beroende av att medarbetare trivs och lyckas uppnå sina mål. Jag har också insett att personer ensamma inte når det bästa resultatet, utan att när människor med olika bakgrund och egenskaper möts och strävar mot samma mål så uppnås resultat på en nivå som man aldrig skulle nå annars.

Med detta som bakgrund har jag under flera år, med förfäran sett, att man leder utifrån sina egna behov, att man rekryterar personer som är lika en själv och att man tar beslut baserade på en känsla och inte fakta.

Kort sagt så tror man att man har koll på läget men problemet är att man inte har koll på laget.

Detta innebär att man har personer i sin organisation som inte går på full effekt. Det innebär också onödiga omrekryteringar. Detta kostar företagen otroligt stora pengar som man med relativt små medel skulle kunna åtgärda.

Genom att öka kunskapen om sina medarbetare så kan man leda och motivera personalen utifrån deras behov och därmed öka effektiviteten och lönsamheten.

Genom att ha koll på sitt nuvarande lag kan man lättare veta vem som ska rekryteras och därmed skapa lönsammare och effektivare företag.

Genom tester och analyser som handhas av erfarna konsulter, kan vi dra slutsatser som skapar underlag till rätta beslut hos våra kunder.

Testhusets mission är att skapa gladare medarbetare, tryggare ledare och effektivare organisationer. Vi är det självklara stödet vid all organisationsutveckling!

Bengt Libäck

Vd, grundare och seniorkonsult