PERSONLIG KARRIÄRCOACH

ETT STÖD FÖR DIG

Ibland är det svårt att veta vilka möjligheter en människa erbjuder. Då kan personlighetsbedömningar vara ett klokt stöd.

Genom testen får du kunskap om ditt grundläggande beteende och vad som motiverar varje enskild person i arbetet. Vi använder detta verktyg som en grund i vår coaching.

COACHING

Välj den modell som passar dig bäst. Testhusets närvaro på arbetsmarknaden samt vana av rekrytering gör oss till en trygg partner i din fortsatta yrkeskarriär.

Vi hjälper dig naturligtvis med alla de praktiska saker som har att göra med ditt sökande efter nytt arbete. Testhuset coacher har lång erfarenhet av coachning och rekrytering och känner den lokala arbetsmarknaden väl.

PERSONBEDÖMNINGAR

Testhuset erbjuder dig en egen personlig profilanalys PPA. Vi använder oss av Thomassystemet. Det är ett internationellt känt verktyg som belyser vilka egenskaper du har i arbetslivet.

Det är samma verktyg som vi använder oss av vid rekrytering och tar 8-12 minuter att fylla i. den personliga profilanalysen ger dig vägledning om vilka starka sidor du har och vilka yrkesområden som passar dig.

För att komma i kontakt med en coach hos oss kan du kontakta din närmaste arbetsförmedling eller kontakta oss direkt på Testhuset.