HJÄLP TILL ETT NYTT JOBB

Testhuset har samarbetsavtal med Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Alla verksamheter förändras, förändring är en förutsättning för ett dynamiskt näringsliv. Vissa företag utvecklas och växer, andra krymper och en del avvecklas.

Målsättningen med vårt program är att deltagarna skall se nya möjligheter i sin väg mot nytt arbete.

Som grund i vårt arbete använder vi oss av vår personprofilanalys PPA som belyser speciella arbetsstyrkor och ger meningsfull information hur man bemöter de krav som ställs i arbetet.

För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningar och blanketter, sewww.tsl.se.