Rekrytering

Vi hjälper dig med rekrytering med stöd av personlighetstester

Vi hjälper dig att rekrytera rätt person för din verksamhet

Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen. För att rekrytera rätt människor för din verksamhet använder vi kvalificerade och väl beprövade verktyg för personlighetstester. Bland annat använder vi oss av DISC-analyser för att ta reda på vilken sammansättning av färger som ingår i kandidatens personlighet. Genom att rekrytera personer med rätt attityd och egenskaper och utgå ifrån individers styrkor istället för deras cv, kan du låta medarbetarna växa och utvecklas utifrån sin egna förmåga. Då skapar du inte bara en effektiv organisation, du bygger dessutom ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

Vissa rekryteringsbeslut kan du ta med hjälp av magkänslan, men för att bli konsekvent och trygg i besluten är det viktigt att komplettera med relevant personlighetsbedömning. De som jobbar med kompetensförsörjning på ett traditionellt sätt får en kraftigt begränsad förmåga att växa och ta hem nya affärer.

Företag som bygger på individers starka egenskaper skapar en motiverande arbetsmiljö och har lägre personalomsättning. De får också ett högre värde som blivande arbetsgivare. Genom att dessutom identifiera personer med rätt attityd och hög förmåga att ta in och omsätta ny kunskap, får de möjlighet att möta framtidens kompetensbehov.
Vi kan ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen för att maximera tid och resurser i din organisation.

Så går en rekryteringsprocess till

Behovsanalys och kravprofil – steg ett när du ska rekrytera

Vid en rekrytering är det första steget att ta fram en behovsanalys.
Det är så du får grunden till en kravprofil. Om vi ska hjälpa dig med att ta fram behovsanalys och kravprofil tittar vi på ditt företag för att lära känna det, se vad ni behöver och vilken fas ni är i.

Kanske ska du rekrytera någon för att ersätta en person som slutar, eller så behöver du anställa fler. Det har betydelse för behovsanalysen. Det är viktigt att ta sig tid till att fundera ordentligt över vad man behöver. Vår långa erfarenhet av rekryteringsprocesser och kompetensförsörjning gör att vi i det arbetet kan bli ett starkt stöd och skapa en säker grund att stå på igenom hela rekryteringen.

Sökprocess för att hitta kandidater

När kravprofilen är klar är det dags att söka efter potentiella kandidater. I vissa fall väljer vi i samråd med våra kunder att endast genomföra search och headhunting. Ibland kompletterar vi med annonsering. Vi har mycket erfarenhet av platsannonsering och har bra kanaler och verktyg att använda oss av för att nå ut till rätt kandidater vid en rekrytering.

Urval bland sökanden

Att välja ut kandidater i en rekryteringsprocess kan vara en utmaning. I det här skedet behöver du identifiera vad alla sökande kan erbjuda och hur det passar ihop med dina förväntningar. Vi på Testhuset är bra på att identifiera människors främsta styrkor och se hur de passar in i din organisation. Detta är en viktig del utöver erfarenheterna i ett cv när du ska rekrytera.

Om vi inte får tillräckligt med bra kandidater efter en annonsering brukar vi komplettera och göra research för att hitta fler. Vi lämnar bara ifrån oss kandidater som vi tror på. Det är en kvalitetsstämpel vi sätter på våra tjänster.

Anställningsintervju, test och analys

Vi kan vara en stödjande part vid anställningsintervjuer. Du som kund fattar alltid det slutgiltiga beslutet om vem du ska anställa, men med oss i rekryteringsprocessen får du med dig underlag som gör att du kan känna dig så trygg och säker det bara går i ditt beslut. Tester är ett viktigt komplement till en anställningsintervju eftersom tester ger betydligt högre validitet än en intervju. Du får en bra bild över en persons egenskaper och styrkor. Det kan till och med vara så att kandidaten får ”för bra” resultat. De som ligger högt inom alla områden vill förmodligen ha nya uppgifter snabbt och kan tröttna om de hamnar i en organisation med långa beslutsprocesser. Dessa fallgropar hittar vi alltid med hjälp av våra tester. Dessutom ger de oss mycket bra underlag till intervjun och vägleder oss i vilka frågor vi ska ställa.

Viktigt att göra ett gott intryck som arbetsgivare

Det är viktigt att du som arbetsgivare ger ett gott intryck vid en anställningsintervju. Det är inte bara upp till arbetsgivaren att välja vid en rekrytering. En person som söker ett jobb ska också känna att det känns rätt. Och det gäller förstås inte bara vid intervjun. Hela rekryteringsprocessen är viktig och även all kommunikation där din organisation är avsändare.

Referenstagning och anställning

En viktig del i en rekryteringsprocess är att ta referenser efter anställningsintervju och tester. Det är det som gör att de sista pusselbitarna faller på plats. Med hjälp av referenser kan du få personprofilanalysen bekräftad. När vi tar in referenser bygger vi samtalet med referenten på svaren från intervjun för att få veta hur personen upplevs av andra i arbetet.

Behöver du hjälp med rekryteringen?