STYRELSEREKRYTERING

Att rekrytera rätt personer till styrelsen är ofta en avgörande framgångsfaktor för ett företag. För att lyckas med detta behöver man veta vart man är och framförallt vart man ska ta vägen i en framtid. Vet man vad man ska leta efter är det enklare att hitta rätt person för uppdraget.

Att sedan hitta personen handlar om att utnyttja olika kandidatbanker och regionala nätverk. När ett antal personer med rätt kompetens har kommit fram, handlar en del av urvalsarbetet om magkänsla. Men för att bli trygg i besluten behöver man komplettera med relevant personbedömning.

Vi på Testhuset erbjuder dig kvalificerat stöd i alla delar av processen. Genom vår personal som har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och rekrytering blir vi en partner i hela processen. Vi använder olika analysmetoder och strukturerade intervjuer för att verkligen gå på djupet och hitta de krav som ställs på en ny styrelsemedlem i ditt företag. När kravprofilen är färdig kan du välja att nyttja oss för hela processen eller bara för delar t.ex. för personbedömning. Genom Testhuset får du en erfaren och kostnadseffektiv partner när det gäller rekrytering av nya styrelsemedlemmar.

PROFILARBETET

Skillnaden mellan nuläge och önskat läge är ett mycket viktigt underlag vid rekrytering av nya personer. Detta innebär att vi lägger stor möda i att ta reda på framtida visioner och utmaningar. Vart är vi och vart vill vi gå?

För att hitta detta använder vi strukturerade samtalsmetodiker samt beprövade analysinstrument. För att sedan komma dit krävs rätt kompetens i styrelsen. Vi tittar på hela styrelsens sammansättning och jämför den med framtidens utmaningar. Skillnaden mellan nutid och önskat läge ger oss underlag för sökprofilen för ny styrelsemedlem.

Testhuset erbjuder dig ett noggrant analysarbete som inte bara ger dig en sökprofil utan också en sammanvägd bild av nuläget samt framtidens utmaningar.

SÖKPROCESS

Utifrån sökprofilen är det lättare att hitta kompetenta personer att välja mellan. I vissa fall har man kandidater framme eller ibland väljer man att hitta personerna själv. Om du väljer att nyttja Testhuset i den fortsätta rekryteringsprocessen ingår detta. Gör du detta själv eller har du redan ett antal kandidater att välja mellan kan vi vara ett stöd i beslutet med hjälp av våra urvalsinstrument.

BESLUTSSTÖD

Vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar ar det viktigt för båda parter att det inte finns tveksamheter. Genom att nyttja Testhuset och våra urvalsinstrument blir vi ett bollplank för dig och dina beslut. Vi säkerställer att du får önskade egenskaper och begåvning på din nya medarbetare i styrelsen.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Ibland saknas också tiden för att driva en hel rekryteringsprocess. Därför kan du välja att låta oss ta hand om hela rekryteringen. Utifrån sökprofilen hittar vi ett antal kandidater som vi i efterhand presenterar för dig. Inledningsvis genom att vi diskuterar ett antal cv för att vi slutligen presenterar några kvalitetssäkrade kandidater som du träffar och sedan tar beslut om att ta in i styrelsen. Genom Testhuset får du en partner i rekryteringsarbetet som gör att ditt beslut i slutändan känns väl underbyggt och tryggt.