360° FEEDBACK

360° feedback är ett tydligt och effektivt analysverktyg för att ge chefer och ledare direkt återkoppling på sitt ledarskap utifrån uppgift och i den organisation de verkar inom.
Den ger analys samt svar på krav och förväntningar från den utvärderades närmaste omgivning inom nio kompetensområden:

Resultatet av 360° feedback presenteras i en lättläst rap­port med personlig utvecklingsplan.