Med ACE (Adjustable Competence Evalutation) kan du snabbt bedöma en persons fallenhet för resonemang och lärande i både nya situationer och genom formell utbildning.

Testt är framtaget av Master Management, det är granskat av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och godkänt av BPS (British Psychological Society) och Norske Veritas.

 

Läs gärna mer här.