MPA MASTER PERSON ANALYS

MPA (Master Person Analys) är en personprofilanalys som mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden: personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil.

Testet är framtaget av Master Management, det är granskat av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och godkänt av BPS (British Psychological Society) och Norske Veritas.

 

Läs gärna mer här.