OPQ OCCUPATIONAL PERSONALITY QUESTIONNAIRE

Personlighetstestet OPQ är ett yrkesrelaterat personlighetsformulär.

OPQ (Occupational Personality Questionnaire). OPQ är ett samlingsnamn för en ”familj” med personlighetsformulär som är användbara inom olika områden. Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. OPQ grundar sig på den psykosometriska skolan (professor Hans Eysenick 1916-97). Inom den psykosymetriska skolan ser man personligheten som en kombination av egenskaper snarare än indelad i olika personlighetstyper.

OPQ32 är det mest omfattande av SHLs personlighetsformulär och beskriver 32 personlighetsegenskaper som är indelade i tre huvudområden; relationer, tankesätt och emotioner.

OPQ32 lanserades i England år 1999 och utvecklades i Sverige under år 2000 med lansering i januari 2001.

 

Läs gärna mer här