PPA PERSONPROFILANALYS

PPA är ett hjälpmedel för att kartlägga individens styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Person Profil Analysen är en självskattningsanalys, där den analyserade personen själv väljer de ord som bäst och sämst beskriver honom/henne. Genom att kartlägga dessa val vetenskapligt kan vi få en inblick i hur en person kommer att agera i en befattning och på en arbetsplats. PPA tar åtta minuter att genomföra och den är helt webbaserad. SLG Thomas International är vår leverantör. PPA är granskat både av BPS (Brittish Psychological Society) och av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).