TAS TEAM ANALYS SYSTEM

TAS (Team Analys System) ett av våra verktyg som bidrar till att få gruppen på banan snabbt och smidigt. TAS identifierar de olika roller som är optimala för att teamet ska klara av det uppdrag som finns.Efter en analys av det verkliga teamet, där vi ser vad som finns och vad som behövs, genomför vi en GAP-analys. Analysen ger även kunskap om vilken typ av ledare som bäst passar teamet.