TST TEST FÖR SELEKTION OCH TRÄNING

TST (Test för Selektering och Träning) är framtaget på uppdrag av den engelska regeringen. Plymouth University lade ner 15 års forskning innan testet var klart. Enligt vår erfarenhet finns i dag inget test på marknaden som kommer i närheten avseende vetenskaplig grund. TST mäter begåvningen och hur snabbt man lär mig nytt inom fem delområden:

  • Uppfattningsförmåga
  • Slutledningsförmåga
  • Siffertal, snabbhet, noggrannhet
  • Närminne
  • Orienteringsförmåga

Till skillnad från andra anlagstest har TST konstruerats utifrån arbetslivets krav. Med dess hjälp får Du en indikation på hur välindividen är lämplig för vissa arbetsuppgifter, hennes förmåga att utvecklas och lära sig snabbt.