En trend på marknaden som vi har uppmärksammat är att allt fler upplever att de behöver byta jobb för att komma upp i lön. Det blir allt vanligare att lojala medarbetare väljer att lämna för att de blir erbjuden en högre lön för samma arbete och ansvar på ett annat...

läs mer