Genom att få reda på vilken beteendestil du och dina kollegor har får ni enklare att förstå varandra. En DISC-analys visar hur en person föredrar att arbeta och kommunicera och ger därför bättre förutsättningar till ett välfungerande samarbete.

Förståelse för olikheter skapar öppenhet och transparens

Den som är gul och spontan kan med hjälp av DISC-analysen till exempel lära sig att förstå en blå, analytisk person bättre. En röd person som har bråttom kan få mer förståelse för en grön person, som inte gillar förändringar. Dessutom kan ni ha ganska kul på jobbet med ett öppet och tillåtande klimat där ni kan skoja om varandras olikheter.

Blir du nyfiken? Marcus berättar mer i filmen nedan.