Ronnie stärker Testhuset med sin breda erfarenhet av att göra om och starta nytt

Ronnie är expert på att göra om och göra rätt. Han har genomfört omfattande organisationsförändringar flera gånger i sin karriär inom allt från musikbranschen till pappersindustrin, fordonsbranschen och tjänstesektorn. Här delar han med sig av sina tankar kring hur han kommer att bidra till Testhusets kunder.

Jag har varit med om och lett flera omfattande omstruktureringar och skaffat mig en hel del erfarenhet vad gäller organisationsutveckling. Jag är beteendevetare i grunden och startade min bana inom HR, först inom HR på Volvo Komponenter och senare som personalchef på Töcksfors verkstad, där vi la ner flera fabriker och samtidigt satsade på att utveckla arbetsorganisation och arbetsmiljö i ett tufft läge. Efter några år hamnade jag på en VD-post. Jag upptäckte dock mina kunskapsluckor, som jag själv tyckte var väsentliga i sammanhanget och försökte bli generalist inom HR området. Det ledde till att jag för andra gången kom in som ledare för ett omstruktureringsarbete för att sedan få det generella ansvaret för hela verksamheten.

Vill hjälpa andra med min erfarenhet

Jag har varit med om tre till fyra ordentliga tag där vi har lagt ner företag, gjort om och startat upp något nytt, bland annat inom pappers- tjänste- och verkstadsindustrierna. Man lär sig otroligt mycket på detta och det hade ju varit bäst om jag gjort den sista först, men så är det ju med erfarenheter. Det är en process och det bästa är att jag nu med min erfarenhet kan hjälpa andra.

Människan är viktigast i organisationsförändringar

För att lyckas med organisationsförändringar och affärer är det till slut den mänskliga faktorn som avgör. Hur framgångsrikt ett företag blir beror på hur ledarskapet lyckas få till ett riktigt medarbetarskap, där alla tar sitt ansvar för att laget ska lyckas. Du kan investera i den finaste utrustningen, det bästa systemet eller den smartaste logistiken, men allt det är tillgängligt för alla andra. Din möjlighet som företagsledare att komma bäst ut ur konkurrensracet är att det bara är du som kan bestycka din organisation med dina medarbetare.

Det som avgör din framgång består av kött och blod, själ och hjärta, kryddat med hjärna. Kan du som ledare komma åt det får företaget och alla i det garanterad framgång. Man måste ha ett lag där alla spelar en roll. Det är en filosofi jag har med mig jämt och jag brukar beskriva mig själv som kommersiell humanist. Från att vara instrumentell och utgå ifrån strukturer har jag genom åren och i takt med erfarenheterna blivit betydligt rikare i min arsenal tack vare den insikten.

Ska stötta i rekrytering och organisationsförändringar

Jag tycker att det är kul att jobba och jag vill fortsätta att bidra, vara med och spela där det behövs. Därför ser jag fram emot att hjälpa Testhusets kunder med både rekrytering ochorganisationsförändringar, gärna inom verkstads- och processindustrin och tjänstesektorn.

Här ser du ett utdrag ur Ronnies CV

 • Volvo: Personalman
 • Töcksfors verkstad AB: HR-ansvarig, tf VD, marknadschef
 • Previa: Affärsområdeschef och VD i ett antal dotterbolag
 • Dexter: Total Quality & HR Manager
 • Entertainment Network Scandinavia: Projektledare
 • Duni Papermill: HR-chef och General Manager
 • Rexcell Tissue & Airlaid: VD
 • Leicester paper Converting: Managing Director Continental Europe
 • Danish Airlaid Technology: VD
 • Partex Marking Systems: CEO
 • UMV: VD

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *