Så möter du morgondagens kompetensbehov 

Genom att rekrytera personer med rätt attityd och förmågor skapar du möjligheter att möta morgondagens kompetensbehov. När personer får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egna förmåga bygger du dessutom ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Bristen av kompetens påtalas i otaliga rapporter, som ett stort hot inför framtiden. Det som förr mycket var ett storstadsfenomen är nu högaktuellt i hela landet och i Europa. Men är det verkligen så illa och ska man bara acceptera det?

Våga rekrytera modernt för att växa och vinna affärer

Utvecklingen på arbetsmarknaden, framförallt inom tekniksektorn går allt fortare. Nya kunskaper och färdigheter efterfrågas ständigt och gamla glöms bort. Detta gör att kompetensbehovet är en ständig utmaning. En urbanisering i kombination av en stark tillväxt i storstäder gör att bristen på ”rätt människor” ökar hela tiden.

De som jobbar med kompetensförsörjning på ett traditionellt sätt får en kraftigt begränsad förmåga att växa och ta hem nya affärer. Genom att våga tänka nytt när det gäller rekrytering och utgå ifrån individers styrkor istället för deras cv kan du bli en vinnare.

Låt medarbetare växa in i sin nya roll

Men går det då att göra på annat sätt och tänka annorlunda? Ja, självklart. Genom åren har vi sett att lyckade rekryteringar ofta innebär att personer får växa in i sin nya roll och utvecklas med den. Det är sällan en framgångsrik rekrytering präglas av den kunskap som personen hade med sig från början. Detta visar också aktuell forskning. Dessutom går utvecklingen mycket snabbt, bland annat inom teknikbranschen. Det kräver intresse och förmåga att ta in och omsätta ny kunskap löpande.

Medarbetare som får utvecklas trivs bättre
Med individers styrkor i fokus skapar du en motiverande arbetsmiljö och lägre personalomsättning.

Bygg på individers styrkor för att möta framtidens kompetensbehov

Företag som bygger på individers starka egenskaper skapar en motiverande arbetsmiljö och har lägre personalomsättning. De får också ett högre värde som blivande arbetsgivare – ett attraktivt arbetsgivarvarumärke helt enkelt. Genom att dessutom identifiera personer med rätt attityd och hög förmåga att ta in och omsätta ny kunskap, får de möjlighet att möta framtidens kompetensbehov.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *