Människor i möte.

Om du kan leda dig själv har du lättare för att leda andra. För att leda dig själv behöver du fundera
över hur du kommunicerar och hur du kan utveckla den förmågan. Effektiv kommunikation har några
viktiga ingredienser:

 1. Förmågan att lyssna in känslorna bakom det folk säger, alltså deras intention (varför de blir glada, eller
  upprörda och så vidare).
 2. Medvetenheten om icke verbal kommunikation, det vill säga kroppsspråket. Lär dig att läsa av det.
 3. Förmågan att hantera stress – att inte handla i affekt och att prioritera.
 4. Medvetenhet om dina egna känslor. Ha koll på dig själv och så att du kan styra över ditt agerande. Se till att inte
  bara reagera, utan välj hur du ska svara. Du bör också kunna skifta ditt eget tillstånd när det
  behövs. Alla kan detta och det går att träna upp. Det är viktigt att komma ihåg att inga känslor
  är fel, utan alla känslor är helt normala. Det är snarare beteenden kopplade till känslorna som kan bli tokiga.
 5. Förmågan att ge till andra. Som ledare ska du inte sträva efter att vinna själv, utan det handlar om
  att medarbetarna ska lyckas. Utveckla dig själv för att förstå andra bättre, vara mer närvarande och få
  fram ditt budskap mer effektivt genom att veta vem du har framför dig. Då kan du höja andra.

Läs om hur du utnyttjar dina styrkor och utvecklar dina svagheter som ledare