Personer i möte.

Genom att ha koll på vilken nivå en medarbetare befinner sig på när det gäller kunskap, engagemang,
kompetens och driv kan du matcha ditt ledarskap utifrån detta. Detta kallas för situationsanpassat
ledarskap och handlar om att lära sig var en individen befinner sig i en utvecklingstrappa. På skalan
1 till 4 kan en medarbetare exempelvis ligga på 4. Då behöver du ligga på ledarskapsnivå 4.

Släpp drivna, vana och engagerade medarbetare fria
– stötta dem som vill ha hjälp

Om någon är på en hög nivå och väl fungerande så kan du inte detaljstyra, påminna och sätta upp riktlinjer.
Istället bör du prata översikt och släppa fritt. Det räcker att finnas med som bollplank.

Däremot kan personer som befinner sig lägre ner på trappan känna sig otrygga och vilsna. Då behöver du
som ledare vara mer närvarande och hjälpa. Vilken färg en person har enligt exempelvis DISC-analysen
är en del och var hen befinner sig på utvecklingskurvan är en del. Utifrån detta i kombination med var du
befinner dig själv kan du koppla på självledarskapet.

Läs om hur du utnyttjar dina styrkor och utvecklar dina svagheter som ledare
Läs om hur du kan utveckla dig själv för att bli en bättre ledare