Bristen av kompetens påtalas i otaliga rapporter, som ett stort hot inför framtiden. Det som förr mycket var ett storstadsfenomen är nu högaktuellt i hela landet och i Europa.

Men är det verkligen så illa och ska vi bara acceptera det? Nej, det tycker vi inte. Genom att rekrytera personer med rätt attityd och förmågor skapar du möjligheter att möta morgondagens kompetensbehov. När personer får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egna förmåga bygger du dessutom ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Utvecklingen på arbetsmarknaden, framförallt inom tekniksektorn går allt fortare. Nya kunskaper och färdigheter efterfrågas ständigt och gamla glöms bort. Detta gör att kompetensbehovet är en ständig utmaning. En urbanisering i kombination av en stark tillväxt i storstäder gör att bristen på ”rätt människor” ökar hela tiden.

De som jobbar med kompetensförsörjning på ett traditionellt sätt får en kraftigt begränsad förmåga att växa och ta hem nya affärer. Genom att våga tänka nytt när det gäller rekrytering och utgå ifrån individers styrkor istället för deras cv kan du bli en vinnare.

Låt medarbetare växa in i sin nya roll

Men hur kan vi göra och tänka, kanske du undrar nu. Vi har genom åren sett att lyckade rekryteringar ofta innebär att personer får växa in i sin nya roll och utvecklas med den. Det är sällan en framgångsrik rekrytering präglas av den kunskap som personen hade med sig från början. Detta visar också aktuell forskning.

Eftersom utvecklingen går mycket snabbt, krävs det intresse och förmåga att ta in och omsätta ny kunskap löpande.

Bygg på individers styrkor för att möta framtidens kompetensbehov

Företag som bygger på individers starka egenskaper skapar en motiverande arbetsmiljö och har lägre personalomsättning. De får också ett högre värde som blivande arbetsgivare – ett attraktivt arbetsgivarvarumärke helt enkelt. Genom att dessutom identifiera personer med rätt attityd och hög förmåga att ta in och omsätta ny kunskap, får de möjlighet att möta framtidens kompetensbehov.

Låt oss tillsammans börja ta vara på individers styrkor och anpassa tjänsterna utifrån människorna istället för tvärtom.

Bengt Libäck