Att i dessa tider nyttja möjligheten till förberedelse kan göra dig till en vinnare inom en snar framtid.
Därför är vi på Testhuset väldigt glada att ha starka personer och företag kring oss som gör oss starkare och som framförallt gör att vi kan ge möjligheter till våra kunder.

När målbilden blir alltmer otydlig skapas osäkerhet och oro hos de som är satta att leda våra företag. Då är en trygg styrning än viktigare. Därför är vi glada att ha ett samarbete med Styrelseakademin Värmland. Där finns ett nätverk med personer som verkligen kan styrelsearbete och möjligheten att förkovra sig i deras utbildningar. Ett starkt styrelsearbete möjliggör ett gott arbete för vd samt trygghet åt ägare.

Som ledare är intern och externa kommunikation extra viktigt i dessa tider. Då kan Testhusets analysverktyg vara ett stöd i att få koll på laget, något som är extra viktigt när man inte riktigt har koll på det framtida läget. För att verkligen hålla nivån i kommunikationsarbetet uppe är vi tacksamma att ha proffsiga Kraft Kommunikation som samarbetspartner. En tydlig kommunikation skapar trygghet internt och ger framtida affärsmöjligheter.

Personalen är vår viktigaste resurs. Att ha en frisk och motiverad personal gör att vi både kan och vill ta tag i alla de framtida möjligheterna. Därför är en partner som Clarahälsan viktig i dessa tider. Att ha ett bollplank kring psykosociala frågor eller ha någon att prata friskvård med betyder mycket för dig som ledare.

Till sist vill vi slå ett slag för att stärka medarbetarnas förmåga att leda sig själva. Det ger många olika positiva effekter, bland annat minskad oro, högre arbetsglädje och inte minst effektivare medarbetare. Som ett stöd i detta är vi stolta att vi samarbetar med Mia Törnblom, som erbjuder en utbildning som på ett vetenskapligt och lättsamt sätt får individer att både må bra och gå bra.
Ensam är inte starkast, se dig omkring och omge dig med bra företag och personer.