Det som har hänt de senaste månaderna är ju helt oupplevt för de flesta av oss. Vad vi kan förvänta oss av framtiden är däremot att vi kan vara ganska säkra på att det kommer att inträffa igen, kanske inte ett virus som tar över världen, men något annat som vi måste anpassa oss efter.

Vi som är i kontakt med många företag, även nu i nya normala tider, ser att de har haft helt skilda förutsättningar och därmed också reagerat och agerat helt olika. Alla har sin story att berätta.

Vad vi kan sammanfatta är att de ledare som gjort sig synliggjorda och varit närvarande har snabbare fått med sig sin personal på förändringen. Varför ledare agerar olika är naturligtvis beroende på vilken personprofil den har, hur han eller hon reagerar på nya händelser enkelt beskrivet. I förändring underlättar det och är rent av nödvändigt att vara medveten om sin profil; vilka styrkor man har och hur man tar till vara på sin egen verktygslåda.

I förändring är det viktigare än någonsin att anpassa sitt ledarskap efter den anställde och se till att allas kompetenser tas tillvara på bästa sätt. Skall du instruera din personal eller coacha? Skall du stödja eller delegera? Ja, det beror på vilka egenskaper och behov din personal har. Du har förmodligen anställda med högt respektive lågt engagemang och stora eller små kunskaper. Sätter du dig ned och går igenom din personal i engagemang- och i kunskapsnivå, om du inte tidigare gjort det, kan du ganska snabbt se vilken ledarstil dina anställde behöver. Du behöver anpassa ditt ledarskap efter situationen – ett situationsanpassat ledarskap helt enkelt.

Ett grundläggande verktyg i alla sammanhang för att kunna leda sin personal, så att de presterar utifrån sin fulla kapacitet, är att genomföra personbedömningar. Genom att göra personbedömningar på dina anställda vet du hur varje individ föredrar att ledas och kommuniceras med samt vad den motiveras av. Vet du dessutom vilken personprofil du själv har vet du vilka dina största utmaningar är och hur du bäst samarbetar med andra.

Med en ökad förståelse för både dig själv och för din personal genom personbedömning kommer du känna dig mer rustad än någonsin inför nästa oväntade utmaning!