Vi på hjälper och stöttar er i ert HR-arbete när tid eller kunskap inte finns. Med oss som HR-stöd kan du vara trygg, vi har en bred erfarenhet från HR-arbete i kombination med mångårig utbildning inom området.

Känner du dig osäker på vad lagen faktiskt säger? När måste du förhandla med facket? Hur många semesterdagar får dina arbetstagare spara och vad måste du göra när du ska säga upp någon på grund av arbetsbrist?

Det finns mängder med frågor som du som arbetsgivare behöver kunna svara på när du hamnar i en sådan situation. Svar som du kanske inte känner dig helt trygg i. Vi på Testhuset finns här för just dig, som behöver hjälp med dessa svar, allt från det lilla till det stora. Vi är flexibla och vårt erbjudande likaså. 

Vanliga områden vi hjälper till med som HR-konsulter

Arbetsrättsliga frågor

De vanligaste frågorna inom HR-området som vi stöter på hos företag är de gällande arbetsrätten. Allt från förhandlingar, uppsägning, semester, föräldraledighet och diskriminering, det är smått och stort och vi sitter på kunskap som kan hjälpa dig att ge rätt svar och fatta rätt beslut. 

Rekrytering

En del företag vill driva sin egen rekryteringsprocess men behöver stöttning i att skapa struktur och rutiner för processen. Exempelvis att implementera ett nytt rekryteringssystem eller utbilda sina rekryterande chefer, så att företaget gör lika oavsett vem som rekryterar. Vi erbjuder ett löpande stöd i form av bollplank under processen eller utbildningar för att öka kompetensen inom rekrytering. 

Personalhandbok

Något vi även brukar få hjälpa till med är att ta fram en personalhandbok. Företaget kanske växer och det är många delar som faller mellan stolarna. Här bistår vi med implementering av fysiskt eller digital personalhandbok och anpassar innehållet för just din verksamhet. 

Befattningsbeskrivning

Det är lätt att vardagen snurrar på, era anställda utför de arbetsuppgifter som skall göras och man förstår inte riktigt varför befattningsbeskrivningar behövs. En befattningsbeskrivning är enligt oss en trygghet för dig som arbetsgivaren att slippa onödiga diskussioner om vad som faller inom ramen för tjänsten, det ger dig underlag för utvecklingssamtal, måluppfyllelser och bedömning mot utfört arbete. Det blir också enklare för dig när du ska anställa någon ny person, att kunna förklara vad personens arbetsuppgifter är. Vi hjälper gärna till, om du behöver skriva befattningsbeskrivningar. 

Kompetensinventering

Har ni koll på teamet, vilken kompetens ni har internt? Vi hjälper dig att ta reda på vad ni har för kompetens inom företaget. Kanske behöver ni utbilda intern personal eller möta morgondagens behov genom nyrekrytering? 

Teamutveckling

Kommunikation är ofta det som är grundproblemet i organisationer när det uppstår problem och missförstånd. Vi erbjuder Testhusets teamutveckling, i stor eller liten grupp – där vi pratar om hur vi på olika sätt kommunicerar med varandra och tolkar varandra utifrån våra egna egenskaper och erfarenheter. Vi lyfter även vad var och en i teamet drivs och motiveras av, vilket skapar en förståelse för varandra och möjligheter för ett bättre samarbete. 

Kontakta oss för att veta mer eller få hjälp mer HR-stöd

Om du och ditt företag behöver hjälp med just HR-stöd är det främst Testhusets HR-& rekryteringskonsulter Andrea och Sofie du kommer att ha kontakt med. 

Andrea på Testhuset i Karlstad    Sofie Hr-konsult på Testhuset

Andrea når du på 073 509 38 66                                    Sofie når du på 070 291 78 83 

Mer om oss på Testhuset kan du läsa här och i ett kommande inlägg här på bloggen kommer vi att presentera oss lite mer!

Följ oss gärna på Linkedin, Facebook eller Instagram för att se mer om vad vi arbetar med för tillfället.