Visst skulle det kännas bra med en trygghet när du ska ta det där avgörande beslutet om att anställa eller inte? Det är ju trots allt en investering på kanske miljontals kronor och kan vara helt avgörande för verksamhetens framtid.

Personbedömning passar dig som vill sköta rekryteringsprocessen själv men vill ha tester som stöd annan du tar det sista avgörande beslutet – om vem som ska bli din nya kollega. 

Här berättar Testhusets grundare Bengt Libäck om hur Testhuset arbetar med personbedömning och varför man sätter kandidatupplevelsen i fokus.

Med en personbedömning menas att vi gör en kompetensbedömning av en person där vi med stöd av intervju, test och analysverktyg analyserar personens förmåga att omsätta begåvning och färdigheter, personliga egenskaper, drivkrafter och kunskap i beteenden som är avgörande för den specifika arbetsprestationen.

Utgår vi från den definitionen kan vi med andra ord säga att med hjälp av tester som mäter begåvning och personliga egenskaper, beteenden och motivation kan vi bedöma kandidaternas kompetens kopplat till den tjänst som är aktuell.

 

När passar en personbedömning in i rekryteringen?

Förutsatt att vi tillsammans gjort en ordentlig jobbanalys där vi från ett funktionellt sätt analyserar vilka kompetenser som önskas hos en framtida medarbetare, kan vi göra en personbedömning antingen tidigt i processen eller på slutkandidater.

En stor fördel med att göra detta tidigt i processen är att det spar tid hos rekryterande chef och minimerar risken att träffa för många kandidater.

Som alltid kräver detta en bra inledande jobbanalys så att det inte sorteras bort fel kandidater.

Alla vi som är konsulter på Testhuset är utbildade inom området och har kompetens att utföra personbedömning.

 

Berätta om ett lyckat samarbete där ni gått in och hjälpt till med detta?

Elvenite är ett företag inom IT, där vi har haft ett nära samarbete i cirka 10 år och då genomfört personbedömning på huvuddelen av de personer som anställdes under den tiden, när de växte som mest. 

Kalin Setterberg är ett annat företag inom IT där vi hjälpt till att hitta talanger. Det har inneburit att vi hittat personer ”bortom Cv:t” och istället fått fram personer som kunnat växa in i bolaget.

 

Finns det något “senaste nytt” inom personbedömning? 

Det finns två krafter som verkar inom området.

Det som just nu växer stort är digitaliserad och automatiserad screening där alla sökanden får göra tester i ett första steg och därefter sållas kandidaterna ut. Det finns också i robotiserad form där en AI-robot ställer ett antal förprogrammerade frågor som ligger till grund för en bedömning och klassificering.

Å andra sidan finns en växande opinion mot detta då kandidatupplevelsen inte blir den bästa, ingen vill såklart bli bortsorterad och framför allt inte av en robot. Därför har vi valt att fokusera mycket på kandidatupplevelsen. Det är för oss oerhört viktigt att möjligheten till personlig feedback och återkoppling finns så att kandidaterna vet varför de inte kom vidare och kan dra slutsatser av det.

Det är också viktigt för oss att vi använder kvalitetssäkrade verktyg och att våra konsulter är certifierade rekryterare samt att vi följer ISO-standard 10667.

 

Här kan du läsa ännu mer och som arbetsgivare även få prova på vår personbedömning.

Vill du veta mer – tveka inte att kontakta oss, här hittar du alla våra kontaktuppgifter.