Dags att slå samman marknadsföringsbudget med rekryteringsbudget?

 

För många företag och organisationer är frågan om att hitta och rekrytera rätt kompetens en nyckelfråga för tillväxt och lönsamhet. Genom att öka marknadsföring för så kallad ”employer branding” så ges möjligheter att ta nya affärer och lösa framtidens utmaningar.

Dock är det kanske inte så enkelt som att bara öka budgeten och marknadsföra mer. Du behöver fundera på till vem och vilka du pratar? Vad säger din hemsida till besökaren? Vänder den bara sig till kunder eller finns det delar som ger svar på frågor som dina blivande medarbetare har?

Vilken position har ditt arbetsgivarvarumärke? Är ni kända som varumärke hos din målgrupp? Vet din målgrupp vad ni pysslar med på dagarna? Eller är ni helt okända både vad gäller varumärke och vad ni gör på dagarna? Då gäller det att ta hänsyn till det i arbetet med att attrahera nya medarbetare.

Som grund till arbetet med att attrahera nya medarbetare finns en modell som heter AIDA.

A=Awareness

I= Interest

D= Desire

A= Action

 

Om företaget är mindre känt för er målgrupp kan nedan tänk vara en modell för framgång:

Om ni är kända som varumärke eller har gjort resan enligt ovan och vill ta ett ytterligare steg kan ni tänka på ett lite annat sätt:

Sammanfattningsvis kan en väg att gå vara:

  • Gör en ordentlig jobbanalys, vilka beteenden är önskvärda hos er nya medarbetare
  • Låt jobbanalysen ligga till grund för en kravprofil
  • Fundera på var som lockar och intresserar er målgrupp
  • Gör en analys med modellen AIDA som grund, hur kända är ni som företag/organisation hos er blivande målgrupp?
  • Vart kommer vi att hitta personerna? Online, offline, möten, globalt, lokalt?
  • Vilka sökmetoder är bäst? Annons, tävling, search?
  • Gör en plan och eventuell annons med ovan som grund

Happy hunting!//Bengt Libäck