Den moderna arbetsplatsen

En trendspaning inom HR-branschen den här veckan är frågan som många företag just nu ställer sig: hur blir man en attraktiv arbetsgivare idag och får engagerade och produktiva medarbetare?

Det har länge diskuterats om hur framtidens arbetsplatser kommer se ut. Hur vi har gått i från att sitta på varsitt kontor, till att sitta i kontorslandskap till att idag jobba hemifrån. För att idag vara en attraktiv arbetsgivare som kandidater söker sig till så krävs det att ett företag har en arbetsplats som erbjuder sina medarbetare flexibilitet. Förmåner och lön är inte längre det som enbart lockar rätt kandidater, utan idag kräver kandidater mer än så. Idag söker sig kandidater till företag som har en modern arbetsplats där människan och frihet står i centrum.

Är dina medarbetare morgonpigga och föredrar att börja tidigt eller morgontrötta och blir som mest effektiva på eftermiddagen? Flexibilitet när det kommer till arbetstider har även blivit en nyckel i den moderna arbetsplatsen. Pandemin har påvisat att vi inte längre behöver ha fasta arbetstider på kl 8-17, utan att medarbetare kan ges möjligheten att själva designa sin arbetsdag. Det här skapar mer produktiva medarbetare då de själva kan planera sin arbetsdag utefter när de är som mest effektiva.

Det är viktigt att ha i åtanke att medarbetare som trivs på en arbetsplats blir som ambassadörer för företaget. Precis som nöjda kunder sprider ordet, så gör även medarbetare som trivs samma sak. Det är extremt viktigt för företagets employer branding att ha medarbetare som visar att de trivs för att bli en attraktiv arbetsgivare som kandidater söker sig till.

Fler arbetsgivare behöver se framåt och skapa en attraktiv arbetsplats som också svarar på nutidens, medarbetares och kandidaternas krav. Idag handlar det om se människan och att inte få medarbetare att känna sig låsta vid en arbetsplats, utan att ge dem friheten under ansvar.