Teamkänsla på den hybrida arbetsplatsen

Det var allt för länge sen vi gjorde något för att stärka teamet. Det är en återkommande meningen som kommer upp i samtal med våra kunder, och en trend bland många företag idag som vi på Testhuset har noterat.

Vi är nu inne i mars månad och allt fler personer har återgått tillbaka till kontoret eller valt att fortsätta jobba hemifrån alternativt jobbar på kontoret någon gång i veckan. De nya hybrida arbetsplatserna som växer fram innebär att alla medarbetare inte kommer vara plats på kontoret varje dag. Det här ställer också högre krav på hur ett företag idag ska skapa en teamkänsla som fungerar på såväl kontoret som på distans.

Vi på Testhuset vill belysa den stora utmaningen med en hybrid arbetsplats. Det blir allt viktigare att samla teamet, skapa ett effektivt arbetsklimat och välfungerande samarbeten. Det är även av stor vikt att alla medarbetare och chefer jobbar mot och delar samma målbild för att lyckas som företag.

På Testhuset kan vi hjälpa er med teamutveckling och ta er framåt i ert arbete! Vi jobbar löpande med flera team av olika karaktär, med olika målbilder, problem-områden och styrkor. Det alla team har gemensamt är att dem efter våra teamövningar får en nytändning i den ökande förståelsen för varandra och det nyfunna gemensamma målet.