Linette von Bargen Testhuset

Det är kandidaternas marknad! Kandidaterna vet att de har flera alternativ och att de har möjlighet att ställa krav på sin framtida arbetsgivare. Vi kan också se att slutkandidaten allt oftare tackar nej till jobberbjudandet, bland annat på grund av att nuvarande arbetsgivaren då väljer att matcha sitt erbjudande eller till och med erbjuda mer för att få behålla sin medarbetare. Hur ska vi då göra under rekryteringsprocessen för att kandidaten i slutändan ska välja att jobba hos oss i stället för att vara kvar eller tacka ja till annat? Kandidaten vill inte bara veta vad en framtida roll kommer innebära, man vill känna att man tillför ett värde och att den eventuellt nya arbetsgivaren ser ens värde redan från start. För att få kandidaten att känna detta finns det några knep att ta till, först och främst: fokusera på kandidatupplevelsen, alltid!

  1. Dra inte ut på processen, ta för givet att flera bolag är intresserade av just de kandidater du är intresserad av. Tänk även på att en alltför lång process kan ge kandidaten en känsla av att du inte riktigt är intresserad och ser värdet i personen. För att ytterligare visa att du är intresserad av kandidaten, ha koll på dennes bakgrund när ni pratar, visa att du faktiskt har läst Cv:t noggrant.

 

  1. Var ärlig och öppen med var lönen är tänkt att hamna på ett ungefär, var öppen med vad ni har för förmåner redan i början av processen. Då ger du kandidaterna en möjlighet att dra sig ur redan tidigt för att inte slösa varandras tid. Om du dessutom har ett väldigt bra erbjudande så kommer kandidaten förhoppningsvis inte att tacka ja till ett annat jobb under processens gång.

 

  1. Uppdatera dina kandidater om hur processen går även om du inte har något nytt att uppdatera kring. Det absolut värsta man kan göra är att det blir tyst mellan arbetsgivaren och kandidaten, då kan intresset tappas från kandidatens sida och andra företag kan hinna före.

 

  1. Var ärlig med hur det är att arbeta hos er och hur arbetsuppgifterna kommer se ut. Låt inte din egen eventuellt negativa inställning till administrativa uppgifter färga hur du uttrycker dig i annonsen. Om det är mycket administrativt arbete, skriv det! Du vill hitta någon som tycker att det är kul och som söker just på grund av det, då blir både du och kandidaten nöjd. Har ni ett stressigt klimat och att möjligheten till flexibel arbetstid är begränsad, var öppen även med det. Det blir ingen bra start och din kandidat kommer troligtvis inte stanna kvar om det var en viktig anledning till att den tackade ja, det slutar i besvikelse.

 

  1. Till sist, när du kommer med ett erbjudande till slutkandidat, ge personen positiv feedback. Berätta varför du vill erbjuda jobbet till just denne och vad som har imponerat på er under rekryteringsprocessens gång. Berätta varför du tror att personen kommer att passa hos er och trivas hos er. Berätta vad du ser för utvecklingspotential i kandidaten och vad ni kan erbjuda för utveckling. Visa att du ser personen och att du har en bra plan! Då kommer kandidaten också med större sannolikhet att vilja jobba hos er och inte stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.