Simon Lindahl Testhuset

Har du koll på vad som sker inom arbetsrätten i år? Här kommer lite matnyttig information om LAS.

Då samhället och arbetsmarknaden är under ständig förändring och utveckling, behöver även den svenska lagstiftning som styr arbetsmarknaden att hänga med och anpassa villkoren. Efter flera års arbete, kommer nu en del förändringar inom LAS. Den 30 juni i år träder ändringarna i LAS i kraft och blir tillämplig på arbetsmarknaden den 1e oktober 2022.

Målsättningen med förändringen är att anpassa LAS till den moderna arbetsmarknaden. I och med ändringarna i LAS kommer det skapa mer flexibilitet för arbetsgivaren, samtidigt som den ska öka anställningstryggheten för medarbetarna.

Några punkter som kommer att ändras:

  • Omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren behöver endast genomföra en omplaceringsutredning. Det innebär att en arbetsgivare som redan har omplacerat en medarbetare på grund av personliga skäl inte behöver göra det på nytt, om medarbetaren fortsatt åsidosätter sin ålägganden och missköter sitt jobb.
  • Turordning. Gällande undantag från turordningen, ger de nya reglerna arbetsgivare möjlighet att undanta tre medarbetare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningsreglerna. Företag som har huvudavtal kommer att ha fler möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna. Tre undantag per driftsenhet och per avtalsområde eller 15 procent av de som omfattas av arbetsbristen.
  • Tvist vid uppsägning. När en arbetstagare bestrider en uppsägning, kommer inte anställningen att bestå under tvistetiden, till skillnad från idag. Arbetstagaren behöver istället ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande under tvistetiden.
  • Särskild visstidsanställd. Allmän visstidsanställning byter namn till särskild visstidsanställning. En medarbetare med en särskild visstidsanställning får förtur till en ny anställning efter 9månader till skillnad för 12månader. Det innebär dessutom att visstids- går över till tillsvidareanställning efter 12mån under en period på fem år istället för två år.
  • Sakliga skäl. En uppsägning från arbetsgivares sida ska framöver grunda sig i sakliga skäl och inte saklig grund. Anledningen till ändringen är att det ska tydliggöra att fokus ska ligga på avtalsbrottets allvar. Det ska bli tydligare att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund till den helhetsbedömnings som görs vid en uppsägning och inte arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning.
  • Anställd via bemanningsföretag. En medarbetare som är anställd via ett bemanningsföretag i mer än 24 månader under en period om 36 ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.