Josefine Appel Testhuset

En trend på marknaden som vi har uppmärksammat är att allt fler upplever att de behöver byta jobb för att komma upp i lön. Det blir allt vanligare att lojala medarbetare väljer att lämna för att de blir erbjuden en högre lön för samma arbete och ansvar på ett annat företag. Ett missnöje växer även fram hos medarbetare när den nuvarande arbetsplatsen betalar alltmer för nya medarbetare som ska utföra samma arbetsuppgifter.

  • Arbetsgivare behöver se över hur deras lönesamtal ser ut och är uppbyggda. Det är viktigt som arbetsgivare idag att ha en tydlig plan för varje enskild medarbetares löneutveckling. Har medarbetare möjligheten att påverka sin löneökning? Om svaret är ja, är medarbetarna införstådda med kriterierna? Det är viktigt att medarbetare är införstådda med vad de behöver uppfylla för att öka på sin lön. Det här gäller såväl om medarbetaren jobbar i samklang med företagets kärnvärden, och har en vilja samt driv att utvecklas vidare i sin roll.
  • Det ska inte straffa sig att vara lojal mot ett företag. Behöver ni betala mer för nya medarbetare så betyder det att marknaden har gått upp och då behöver även de nuvarande medarbetare med samma arbetsuppgifter få en löneförhöjning. Det är därmed viktigt att som arbetsgivare idag vara uppdaterad på marknadsmässiga löner.

Önskar du vägledning i hantering av lönesamtal så stöttar vi på Testhuset gärna dig. Kontakta oss här.