Caroline Blomberg Testhuset

Idag blir kandidatmarknaden allt smalare och att hitta rätt person med den kompetens som efterfrågas till olika tjänster blir allt svårare. För att hitta de personer som efterfrågas räcker det inte längre att lägga ut en jobbannons och hoppas på att den rätta söker. Har företaget ett starkt arbetsgivarvarumärke så ökar självklart chansen för att rätt person söker självmant, men den lyxen är det långt ifrån många företag som har idag.

Men hur når man idag kandidater som inte aktivt söker jobb och gör dem intresserade av både en tjänst samt företaget? Ett alternativ är att ställa sig utanför den lokala ICA-butiken och hoppas på att rätt personer kommer och handlar där, ett annat sätt är att använda vårtids mest kraftfulla verktyg för att nå ut med ett budskap till rätt personer nämligen riktad digital annonsering.

Det mest väsentliga steget när man använder sig av digital annonsering är att bygga upp en korrekt målgrupp. Det finns här väldigt många som tar genvägen och låter den digitala plattformens algoritm sköta jobbet när det kommer till att skapa målgrupper. Kom ihåg att genvägar ibland blir senvägar och utan kunskap i hur algoritmen fungerar på respektive plattform kan det resultera i att ni når helt fel målgrupp. Att betala för att visa en jobbannons som ska vara riktad till en elektriker som i stället visas för en sjuksköterska blir som att kasta pengarna i sjön.

Det är därför viktigt att det ansvariga teamet i stället för att förlita sig på att den digitala plattformens algoritm hittar rätt av sig själv utformar en egen målgrupp manuellt som de lär känna utan och innan. För att annonsen ska bli så träffsäker som möjligt behöver teamet visualisera drömkandidaten framför sig och skapa en annons utefter den personen, en så kallad persona.

Den utformade personan är det som sen sätter grunden för hela annonsen. Personan blir ett bollplank som kommer besvara frågor om vilken digital plattform som bör användas, vad för typ av grafiskt material som attraherar samt när personan är som mest mottaglig för budskapet.

Om man riktar en digital annons rätt som attraherar målgruppen och därmed skapar engagemang är det starten för en framgångssaga. Men skippar man det väsentliga steget och inte lär känna sin målgrupp och inte har kunskap om hur man hanterar digitala annonsverktyg kostnadseffektivt så kan det i stället bli en väldigt kostsam historia som inte ger någon avkastning alls.