Linette von Bargen Testhuset

De flesta av oss har koll på problematiken kring diskriminering i en rekryteringsprocess. Många rekryterare har även hört talas om omedveten diskriminering i rekryteringsprocesser, men har vi koll på hur vi ska undvika det? Det är lätt hänt att man skriver en annons som man är van att skriva den, då är risken att man fastnar i att använda ord som man brukar använda utan att tänka på det. Det är exempelvis vanligare att platsannonser i typiskt mansdominerande yrken innehåller ord så som utmaning, ambition och envis medan annonser i typiskt kvinnodominerade yrken ofta innehåller ord så som engagera, förtroende och förstå.

Varför är det viktigt att tänka på detta?

Detta är exempel på typiskt manliga och kvinnliga ordval. Forskning visar att män generellt sett inte påverkas av ordvalen utan i stor utsträckning söker tjänster oavsett om det är mer manliga eller kvinnliga ord i annonsen. Kvinnor däremot väljer i större utsträckning att inte söka jobb där många manliga ord används. Risken är därför att vi missar många bra kandidater som väljer att inte söka, endast på grund av hur vi formulerat oss när vi skrev annonsen. Vi får ett sämre underlag av relevanta kandidater helt enkelt. Detta är som vanligast i mansdominerade yrken och idag är det inte längre bara män som utbildar sig till exempelvis ingenjörer och utvecklare. Om vi då missar alla kvinnliga sökande går vi miste om relevant kompetens, speciellt i branscher och på en arbetsmarknad som är arbetstagarens och inte arbetsgivarens.

Hur skriver vi då en annons som bättre attraherar kvinnliga sökanden?

Det finns som vi var inne på typiskt manliga och kvinnliga ordval. Om du söker efter en chef kan du i stället byta ut ordet till ”ledare”. Ord som tävlingsinriktad skulle kunna skrivas om till målinriktad eller heja på, arbetskraft skulle kunna skrivas om till team, medarbetare eller lag. Driven skulle kunna skrivas om till motiverad. Det finns många exempel på vanligt förekommande ord som med enkla medel går att byta ut mot mer feminina ord utan att det kostar något vad gäller annonsens innehåll.

Tänk även på att om rollen innebär att vi söker efter någon som har en hög ambition och är tävlingsinriktad så är det ofta också en viktig egenskap att kunna samarbeta och inge förtroende, vi väljer vad vi vill lyfta fram redan i annonsen och vad som skulle kunna vänta till senare steg i rekryteringsprocessen. Fundera dessutom över vem vi ska sälja in annonsen till och använd inte de ord som just du själv går i gång på om du inte söker efter en kopia av dig själv.