Zozan Westin Testhuset

 

En problematik inom många branscher idag är tidsbristen som många gånger är en chefs vardag. Det är många gånger som en chef även ska bemästra flera olika roller och samtidigt har krav på sig att leverera resultat.

Mitt jobb är att kartlägga och se efter våra befintliga och nya kunders behov. Det här gör jag genom att informera om våra tjänster som är en hjälpande hand och underlättar för personer som sitter i beslutspositioner.

När jag presenterar vår tjänst Second Opinion så väcker den intresse när personer i beslutsfattande positioner får testa på tjänsten genom att se vad det är kandidater går igenom. Hela 99% av dem som testar tjänsten tycker att personanalysen och kapacitetstestet känns helt rätt och att den både tar fram styrkor och svagheter hos dem som individer. De är också väldigt positiva till den personliga återkopplingen från våra DNV certifierade rekryteringskonsulter som de upplever ger dem ett mervärde i deras yrkesroll.

Att kunna erbjuda chefer att prova tjänsten Second Opinion är otroligt givande. Tjänsten kvalitetssäkrar rekryteringsprocesser och ger även en trygghet till både arbetsgivare och kandidater i deras framtida rekryteringar.

I ett möte med kund finns det alltid utrymme och behov av att hjälpa till med att stärka teamet med olika medel. Där ser vi hur vi gör skillnaden och skapar förutsättningar för att våra kunder ska få motiverade medarbetare som trivs och stannar kvar.

Har du frågar om Second Opinion? Kontakta mig här.