Anna Beckius Testhuset

Vi människor har ännu inte utvecklat förmågan att läsa varandras tankar, även om vi i många fall tenderar att tro det. Hur många gånger har du inte gått förbi kaffebryggaren på jobbet och svurit över att det alltid är du som tömmer det fyllda kaffefiltret. Hur svårt ska det vara? Är det ingen mer än jag som ser behovet och agerar? Även om man i sådana situationer önskar att tankeläsning vore en självklarhet är det inte verkligheten. Istället för att bygga upp en irritation som riskerar att få bägaren att rinna över på arbetsplatsen, lyft istället din irritation i arbetsgruppen för att gemensamt nå en lösning. En grundprincip som borde finnas på alla arbetsplatser är en ”säg det eller glöm det-princip”. Upplever jag irritation över något på arbetsplatsen är det upp till mig att säga det till personen i fråga det andra alternativet är att jag glömmer det.

Vi människor är inga tankeläsare och vi behöver istället använda oss av verktyg som hjälper oss att lyfta såväl positiva som negativa åsikter. Den röda tråden som måste finnas i all kommunikation kring våra åsikter är en konstruktivitet. Att skapa en arbetskultur där feedback genomsyrar allt vi gör skapar vi de bästa tänkbara förutsättningarna för ständig utveckling. Genom konstruktiva samtal skapar vi de bästa möjligheterna för att skapa ett arbetsklimat med beteenden som arbetsgruppen ser som framgångsrika.

Att ge feedback är ingen självklarhet och det är till och med något som många idag räds för. Vi är i regel bättre på att ge varandra positiv feedback, att ge varandra en klapp på axeln efter en lyckad arbetsprestation eller berömma kollegans positiva inställning. Men när det kommer till negativ feedback, dvs. kritik, backar många därifrån och gärna stoppar sina huvuden i sanden. Anledningen till att man ofta räds är känslan av att eventuellt såra personen i fråga eller att det bidrar till en spänd stämning på jobbet. Det man då behöver ha i åtanke är att lyfter vi inte kritiken så har personen i fråga inte heller någon möjlighet att ta till sig av feedbacken och utvecklas till det bättre. Det som är självklart för dig är inte självklart för din omgivning, ordet i sig själv menar att det just är klart för dig själv.

Men hur ska man egentligen tänka när man ska ge feedback? Här nedan kommer några tips som du kan ta med dig i ditt fortsatta arbete med att skapa eller utveckla en feedbackkultur.

  • Ha som tumregel att alltid ge din feedback muntligt. På så vis öppnar du upp möjligheten att föra ett samtal om feedbacken och även minimera risken för missförstånd.
  • Feedback ska alltid handla om ett beteende eller en situation och aldrig om hur en person är.
  • Låt det inte gå för lång tid innan du ger feedbacken, bäst effekt nås av att lyfta det så nära i tid som möjligt.
  • Ge feedbacken i en trygg miljö där det bara är du och personen i fråga, genom en bra miljö skapas förutsättningar för en bra dialog.
  • Glöm inte bort den positiva feedbacken, det är minst lika viktigt att hylla lyckade beteenden för att säkerställa att dessa fortsätter. Utgå gärna från att ge mer positiv än negativ feedback, på så vis vänjs feedback in och blir lättare en naturlig del i kommunikationen.

Slutligen, det är okej att känna sig obekväm med att ge och ta emot feedback. Som precis med allt annat som är nytt för oss skapar det en viss obekväms känsla och vi behöver öva för att känna oss trygga – klyschan övning ger färdighet stämmer minst sagt in här.

Önskar du eller ditt företag stöttning i att skapa eller utveckla er feedbackkultur. Ta gärna kontakt med oss på Testhuset så hjälper vi er på vägen med att skapa ett sammansvetsat team som gemensamt utvecklar och lär av varandra.