Johanna Westberg Testhuset

De flesta av oss kan nog hålla med om att det är utmanade och spännande att arbeta tillsammans i ett team. Både du och jag har förmodligen exempel på teamarbete som av olika anledningar fungerat mer eller mindre bra. Det är lätt att tänka att ett team endast behöver bestå av personer med rätt kunskap, men sanningen är att ett effektivt och lyckat teamarbete handlar om mycket mer än det. Ett team ska bestå av personer med olika roller, som arbetar för att nå ett gemensamt mål och som på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Ett team ska tillsammans skapa en helhet som är större än dess beståndsdelar. Nyckeln till ett framgångsrikt teamarbete handlar om att synliggöra individers typiska beteenden, kommunikationsstilar, motivation och utvecklingsmöjligheter för att på så vis lära känna och få en förståelse för teamets styrkor och fallgropar.

Vem är du i teamet?

Vi har alla föredragna arbetssätt, typiska beteenden och kommunikationsstilar som gör att vi uppfyller olika funktioner i ett team, och det är först när vi lär känna oss själva som vi tillsammans kan utvecklas som ett team och skapa ett effektivt teamarbete.
Vem är du i teamet?

  • Först ut har vi entusiasten. Entusiasten är upprymd, inflytelserik, spontan och känsloladdad. En entusiast fokuserar på människor framför uppgiften, är uttrycksfull, öppen och gestikulerande i sin kommunikation. Dessutom är hen nyfiken på det mesta, för inget är omöjligt för en entusiast! Entusiasten vill ha inflytande i beslut, arbetar gärna i grupp och håller fokus på de stora dragen. Styrkor hos entusiasten är att hen blickar framåt, har en positiv syn på nya utmaningar och trivs med att vara i centrum. Entusiastens fallgropar är att hen blir otålig om arbetet inte kommer i gång snabbt, om fokus hamnar på detaljer och när det inte finns rum för att experimentera med nya tillvägagångssätt. Även om en entusiast är duktig på att hoppa på nya trender, är det inte alltid att det är det rätta valet för teamet.
  • Supporten är förmodligen den mest omtänksamma och stöttande personen du träffat, det finns nog ingen snällare faktiskt. Supporten fokuserar på människan snarare än uppgiften och visar alltid sympati, är tålmodig och välkomnande. En supporter kommunicerar med ett behagligt tonläge, är lugn och närvarande i samtal. Fokus hamnar ofta på känslor och värderingar. Styrkor hos supporten är att hen alltid tar sig tid för andra, stöttar och hjälper till samt tar ett socialt och etiskt ansvar. Fallgropar hos supporten är att hen gärna inte tar i saker som känns lite obehagliga, till exempel en konflikt. Dessutom tenderar en supporter att tänka mer på andra än sig själv, vilket kan få negativa konsekvenser både för supporten och för teamet.
  • Analytikern fokuserar framför allt på uppgiften. Det finns ingen som kan grotta ner sig i detaljer och analys lika mycket som en analytiker. Analytikern är systematisk, plikttrogen och betänksam. Hen gillar ordning och reda, och att fördjupa sig i arbetet som ska genomföras. När en analytiker ska ge beröm hamnar fokus på fakta och prestation, och hen kommunicerar gärna lugnt, formellt och lågmält. Analytikerns styrkor är framför allt att hen använder sig av beprövade metoder, är ihärdig och inte tar förhastade beslut, vilket leder till betydligt färre dåliga lösningar. Du kan lita på att den vägen analytikern tar är både genomtänkt och trygg. Däremot finns det ingen som kan arbeta lika långsamt eller upplevas lika kritisk mot spontana och nya idéer, vilket är analytikerns fallgropar. En analytiker vill dessutom ha gott om tid och presterar bäst i en lugn arbetsmiljö, vilket inte alltid är möjligt att få.

 

  • Sist, men absolut inte minst, har vi implementeraren. Implementeraren är resultat- och uppgiftsorigenterad, styrande och fattar effektiva beslut. En implementerare är rak och övertygande i sin kommunikation, visar självförtroende, fokuserar på framgång och målet som ska uppnås. Hos implementeraren är det kort väg från tanke till handling. Implementerarens styrkor är att hen är effektiv, duktig på att omsätta teori i praktik och får saker att hända. Fallgropar hos implementeraren är att hen kan ha svårt att läsa av situationer och anpassa sitt beteende. Det är trots allt inte alla som är lika effektiva som en implementerare. Fokus hamnar ofta på att nå resultat snarare än att få alla i teamet med på samma tåg. En implementerare blir lätt otålig om hen måste vänta på andra innan ett beslut kan tas.

Känner du igen dig i någon av beskrivningarna? Förmodligen hittar du något som stämmer in lite extra på dig. Oavsett vilken beskrivning du känner i igen dig i handlar teamutveckling om att få en förståelse för oss själva och de vi arbetar tillsammans med, för att på så vis lära känna teamets alla sidor. I ett team behöver vi både ha olika och lika roller för att skapa en helhet, men det viktiga är att förstå att vi inte kan nå målet ensamma. Dina och mina styrkor är någon annans fallgropar och våra fallgropar är någon annans styrkor. Att vara medveten om det är sådant som gör att vi blir ett effektivt team som tillsammans kan nå målet, skapa en helhet och ta vara på varandras styrkor.

Önskar du eller ditt företag stöttning i att utveckla ert teamarbete? På Testhuset erbjuder vi möjligheten till teamutveckling genom verktyget EASI från Master. Utvecklingsverktyget kan användas på flera olika områden, både på individ- och teamnivå. Det ger företag en snabb överblick över vad som behöver utvecklas och vilka styrkor och fallgropar teamet har. Det fantastiska med EASI är att det både ger kunskap om dig själv och om teamet du arbetar i, något som är en förutsättning för effektivt teamarbete.