Rekryteringstrender 2023

2022

 • En genomgående trend under 2022 var tidsbristen hos många företag. Många företag och organisationer har svårt att hitta tiden när det kommer till att rekrytera personal. Det här blir en följd av att många företag tagit genvägar när det kommer till rekrytering som ofta resulterar i felrekryteringar. I många fall slutar det upp i en kostsam historia och ytterligare mer jobb med tid som inte finns.

 

 • Svenskt näringsliv började varna för kompetensbrist redan under sommaren 2021 och sa att det var en tickande bomb. En stående punkt under hela 2022 har varit den rådande kompetensbristen och problemet med att hitta de resurser som företagen behöver. Det här har ställt ett enormt krav på HR-avdelningar och rekryterare att vara kreativa och hitta nya vägar framåt. Vi ser att kompetensbristen har gett möjligheten för dem med mindre erfarenhet att komma ut på marknaden. Företag har blivit allt mer öppna för att ta emot personer som inte har flera års erfarenhet, men som har viljan och drivet att utvecklas.

 

 • Arbetsmarknaden tillhör inte längre arbetsgivaren. Idag är det kandidaternas marknad och i kombination med kompetensbristen så sitter de i ett förhandlingsläge som aldrig förut. Det här innebär att arbetsgivare har varit tvungna att tänka om. I bästa fall under 2022 så söker några kandidater som faller inom ramarna för företagets kravprofil, men allt mer krävs det andra metoder för att attrahera kandidater till ett företag och att de söker självmant blir allt mer sällsynt.

 

 • Rekryteringsbranschen har behövt hitta nya lösningar för att hitta kandidater och under 2022 har trenden med att använda sig av digital annonsering växt. E-handeln har sedan många år tillbaka jobbat med digital annonsering där skor eller liknande varor har förföljt oss. Nu har skon bytts ut mot jobb som annonseras i våra digitala flöden och förföljer oss.

 

 • Det har banat väg för att kandidater idag har allt fler alternativ att välja bland. Kompetensbristen har även förlett trenden att allt fler kandidater hoppar av rekryteringar. En rekryteras mardröm som är att slutkandidaten drar sig ur i sista stund har uppstått allt mer frekvent då de har mer än ett alternativ att välja på eller att den nuvarande ger ett motbud för att kandidaten ska stanna kvar.

 

 • I början av 2022 kunde vi se en allt större utsträckning med företag som erbjöd rekryteringsrobotar som lösning i processer ta mark inom branschen. De här företagen hör vi allt mindre och mindre om. Vi ser i stället allt större efterfrågan på marknaden efter kunskap, kvalitetssäkrade processer och det personliga mötet.

 

 • Döden för det personliga brevet? Det personliga brevet blir ett allt mer föråldrat till dagens rekryteringsprocesser och digitala verktyg. Vi ser att det personliga brevet försvinner alltmer och vi rådgör i stället till kandidater att ha uppdaterade och kompletta LinkedIn-profiler.

 

 • Pandemin fick företag att inse att det inte går att leda på samma sätt som tidigare. Trots en splittrad bild är hybridarbete här för att stanna, och chefer kan inte längre stå som hökar och se över axeln på sina medarbetare.

 

 • Under hela 2022 har det varit en genomgående trend att kandidater vill ha möjligheten till en hybridarbetsplats. De vill känna en frihet och ha en arbetsgivare som erbjuder dem att jobba flexibelt så att de kan få ihop livspusslet. Kandidater vill dock fortfarande ha möjligheten att ha en arbetsplats att gå till och vill ha det bästa av båda världar. De vill inte behöva jobba på plats alla dagar, precis som de inte alltid vil jobba hemma alla dagar.

 

 

2023

 • 2023 blir ännu ett förändringsår. Det kommer innebära högre krav på HR-avdelningar att satsa mycket mer på att stötta och coacha medarbetare och ledare när verksamheter använder digitala lösningar och behöver anpassa sig efter situationer och vår omvärld.

 

 • Vi går in i ett år där vi tar med oss kompetensbristen och en orolig omvärld som leder till att fler tar det säkra före det osäkra.  Det här ställer allt högre krav på företag som både vill behålla sina medarbetare som hitta nya.

 

 • De yngre generationerna som ofta beskrivs som bortskämda och krävande är de som kommer visa vägen. De arbetssätt och de krav som de för med sig in i organisationer är framtiden och de tidigare generationerna som sitter på chefspositioner måste tänka nytt och följa med i den digitala utvecklingen. Det här för att vara attraktiv arbetsgivare till morgondagens stjärnor.

 

 • I samband med att yngre generationer kommer in på arbetsmarknaden växer det också fram nya sätt att söka jobb på. En trend under 2022 har varit att ansöka med ett kort videoklipp som då har ersatt cv:t. Under 2023 i kapp med att Tiktok-samhället växer ser vi att den här trenden kan komma och ersätta cv:t i rekryteringsprocesser.

 

 • Vår tid blir allt kortare och att fånga kandidaternas uppmärksamhet blir allt svårare. Det här kräver att vi under 2023 fortsätter att satsa på digital annonsering och använder en mix plattformar där kandidaterna finns för att vara aktuella. I dagens informationssamhälle är det extremt viktigt att vara top of mind och inte bromsa in på annonseringen när det blir svårare tider.

 

 • Under 2023 ser vi att den gamla trenden med headhunting kommer att växa. Det kommer bli allt vanligare att rekryterare får söka efter potentiella kandidater för att hitta den kompetens som företag efterfrågar. När headhunting växer så växer också jobberbjudande för kandidater. Det här gör att även 2023 kommer att bli kandidaternas år och marknad. De kommer kunna byta jobb allt mer frekvent och det kommer bli viktigare än någonsin att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och erbjuda en arbetsplats som de inte vill lämna.

 

 • Det kommer bli allt viktigare för företag under 2023 att prata om deras hållbarhetsarbete för att locka kandidater. Även att tydligt informera om deras värderingar utåt. Här behöver ’’om oss’’ avsnitt ses över så att går i linje med det som företaget står för.