Bengt Libäck Testhuset

För två år sedan fick vi frågan från en av våra kunder att rekrytera en organisations konsult till deras företag. Med hänsyn till befintlig struktur på arbetsgruppen blev ett starkt önskemål att vi skulle hitta en yngre person, helst en kvinna. Vi gjorde som vanligt en noggrann jobbanalys där samtal och frågor ställdes till både ledning och medarbetare. Detta låg till grund för det fortsatta arbetet. Efter genomförd annonsering hade vi ett resultat som såg ut ungefär som vanligt, dvs 60% män och snittålder om ca 50 år. Intresset var i och för sig stort och resultatet efter att ha genomfört både intervjuer och tester att en yngre, dock man, fick jobbet.

Drygt ett år senare fick vi frågan på nytt om att rekrytera en medarbetare då efterfrågan av företagets tjänster ökat och de var nöjda med den tidigare rekryteringen. Förväntningarna på resultatet var detsamma det vill säga förutom kompetenserna så såg man gärna en kvinna. Med anledning av kandidatresultatet efter förra annonseringen valde vi nu att göra en djupare analys och se om vi kunde göra något annorlunda.

Det visade sig att vi är präglade av ett ”manligt ”sätt” att skriva, även om det är kvinnor som skriver annonserna. Vi såg också att kanalvalen på sociala medier har stor betydelse vilken åldersgrupp man når. I det nya fallet blev köpt trafik på framförallt Instagram och LinkedIn valet. Men den stora skillnaden var i vilka ord vi valde att ha i annonsen. Genom på ett mycket enkelt sätt välja andra ord blev tonaliteten en helt annan. Och resultatet? Vi fick 70 % kvinnliga sökanden. Och kunden valde att inte anställa en kvinna, utan två!

Vill du också veta mer om hur du kan attrahera rätt personer genom att välja rätt kanalval och rätt tonalitet texten?

Hör gärna av dig till vår HR- och rekryteringskonsult Anna Beckius eller till Caroline Blomberg, Digital Kommunikations- och Marknadsansvarig på Testhuset.

/Bengt Libäck.