Anna Beckius Testhuset

Vad är skillnaden mellan en mäklare och en rekryterare?

Detta är inte början på ett göteborgsskämt, utan en liknelse över hur det ser ut i yrkeslivet idag för rekryterare. Backar vi tillbaka 15 år i tiden kunde i princip vem som helst titulera sig mäklare och sälja både hus och lägenheter. Utgår vi däremot från dagsläget krävs det en akademisk utbildning följt av en registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen för att tillåtas få arbeta som mäklare.

Söker man efter vad som krävs för att arbeta som rekryterare på Arbetsförmedlingens hemsida framkommer det att ”yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning…”. Vi på Testhuset arbetar för att höja statusen på HR- och rekryteringsbranschen där en kvalitetssäkrad och fördomsfri rekryteringsprocess är ett viktigt steg på vägen.

Idag kan i princip vem som helst arbeta som rekryterare då det saknas krav på utbildning och erfarenhet, det ses snarare som meriterande önskemål i en annons. Tyvärr är det alltför vanligt med beslut i rekryteringsprocesser som grundar sig på den berömda magkänslan, vad som står i det personliga brevet eller vad bekanta till kandidaten har att säga om hen som person. Detta är faktorer som enligt forskning har låg tillförlitlighet när det kommer till att förutspå framtida arbetsprestation. Företagets viktigaste resurs är personalen, varför ska det då tummas på kvaliteten när det kommer till att hitta rätt person till rätt plats? En felrekrytering tenderar att landa runt 700 000 kr, är det då inte värt investeringen av en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som utförs av certifierade rekryterare?

Hos Testhuset certifierar vi våra rekryteringskonsulter via DNV (Det Norske Veritas) och därmed enligt ISO10667. Att arbeta som certifierad rekryterare innebär att man bidrar till en kompetenshöjning inom rekrytering och sätter krav på en rekryteringsprocess som är objektiv, kompetensbaserad och fördomsfri.

Om vi återgår till mäklarliknelsen inledningsvis, varför finns det idag inga utbildningskrav eller registreringskrav för att få jobba som rekryterare? Ett arbete där ett felaktigt beslut kan stå organisationen dyrt. Det är här vi på Testhuset önskar att marknaden öppnar ögonen för det mervärde som en objektiv, kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocess skapar – genom att använda sig av DNV certifierade rekryterare kan du känna dig trygg i att kvalitetssäkrade och strukturerade metoder är en given del i arbetet.

Hur arbetar ni kvalitetssäkrat med era rekryteringar?