Author Archives: testhuset

Kompetensbrist – resignera eller agera?

Bristen av kompetens påtalas i otaliga rapporter, som ett stort hot inför framtiden. Det som förr mycket var ett storstadsfenomen är nu högaktuellt i hela landet och i Europa. Men är det verkligen så illa och ska vi bara acceptera det? Nej, det tycker vi inte. Genom att rekrytera personer med rätt attityd och förmågor […]

Anpassa ditt ledarskap utifrån olika individers nivå för att hjälpa medarbetarna att lyckas

Genom att ha koll på vilken nivå en medarbetare befinner sig på när det gäller kunskap, engagemang, kompetens och driv kan du matcha ditt ledarskap utifrån detta. Detta kallas för situationsanpassat ledarskap och handlar om att lära sig var en individen befinner sig i en utvecklingstrappa. På skalan 1 till 4 kan en medarbetare exempelvis […]

Lär dig att utnyttja dina styrkor och hantera dina svagheter för att bli en bra ledare

I en ledarroll agerar människor på olika sätt beroende på personliga egenskaper. DISC-modellen beskriver de olika ledarstilarna utifrån olika färger. Här kan du läsa mer om de olika stilarna och hur du kan utnyttja dina styrkor och jobba på dina svagheter för att bli en ännu bättre ledare. Röda ledare bör lyssna mer och kliva […]

Utveckla din förmåga att leda dig själv för att bli bättre på att leda andra

Om du kan leda dig själv har du lättare för att leda andra. För att leda dig själv behöver du fundera över hur du kommunicerar och hur du kan utveckla den förmågan. Effektiv kommunikation har några viktiga ingredienser: Förmågan att lyssna in känslorna bakom det folk säger, alltså deras intention (varför de blir glada, eller […]

Skapa ett attraktivt employer brand med storytelling

Arbetsgivare med ett starkt varumärke har lättare för att attrahera nya medarbetare. Employer branding är något som blir allt viktigare. Framtidens arbetskraft bryr sig inte på samma sätt om trygghet. De nöjer sig inte med att få mat på bordet. De vill utvecklas, utmanas och jobba för ett varumärke de kan stå för. De letar […]

Ronnie stärker Testhuset med sin breda erfarenhet av att göra om och starta nytt

Ronnie är expert på att göra om och göra rätt. Han har genomfört omfattande organisationsförändringar flera gånger i sin karriär inom allt från musikbranschen till pappersindustrin, fordonsbranschen och tjänstesektorn. Här delar han med sig av sina tankar kring hur han kommer att bidra till Testhusets kunder. Jag har varit med om och lett flera omfattande […]

Plugghästar och spratteldockor jobbar bäst tillsammans

Visste du att du ökar dina chanser till framgång genom att liera dig med någon som är din raka motsats? Kanske irriterar du dig på andra som inte tänker som du. Försök att se hur de kan komplettera dig istället. Låt plugghästarna ansvara för fakta, så kan spratteldockorna som gillar att prata och synas sköta […]

Grundförutsättningarna för en lyckad rekrytering

Vad är egentligen grundförutsättningen för en lyckad rekrytering? Den allra största faktorn som avgör om du verkligen har satt rätt person på rätt plats? Ingen vet förrän de har provat, det kan vi nog vara överens om. Men det finns några vanliga misstag i rekryteringsprocesser som vi kan försöka undvika för att komma närmre ett […]

Så kan du kommunicera bättre med kollegorna

Genom att få reda på vilken beteendestil du och dina kollegor har får ni enklare att förstå varandra. En DISC-analys visar hur en person föredrar att arbeta och kommunicera och ger därför bättre förutsättningar till ett välfungerande samarbete. Förståelse för olikheter skapar öppenhet och transparens Den som är gul och spontan kan med hjälp av […]