HR-stöd

Vi hjälper och stöttar er i ert HR-arbete när tid eller kunskap inte finns. Med oss som HR-konsulter kan du vara trygg, vi har en bred erfarenhet från HR-arbete i kombination med mångåriga utbildningar inom området.

Vi erbjuder stöd i:

Arbetsrätt
Skrivande av personalpolicys och personalhandböcker
Arbetsmiljö
Anställningsavtal och uppsägning
Kompetenskartläggning
Chefsstöd

Att hyra in HR-kompetens

 

Vi vet att behoven av HR-kompetens skiljer sig mycket åt. Kanske jobbar du i en större organisation med en personalavdelning och efterfrågar specialistkunskap eller så jobbar du i en mindre organisation som saknar HR-kompetens i organisationen, oavsett han vi hjälpa dig.

 

Vi på Testhuset kan vara ditt bollplank vid specifika händelser, en extern part att ta in vid projekt eller helt enkelt en extern HR-avdelning vid löpande HR-arbete. Det är din organisation och dina behov som sätter ramarna för vårt samarbete.

Vill du ha stöttning i ditt HR-arbete?