Du hittar oss här:

 

Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

 

Gustaf Anders gata 7b
653 40 Karlstad

 

010 330 99 95

info@testhuset.com

Åse får snabbt en överblick och ser detaljer i den stora helheten. Hon är kommunikativ och får lätt med sig en grupp eftersom hon är både tydlig och entusiasmerande. Som den människokännare hon är sätter hon snabbt huvudet på spiken när det gäller att se andras styrkor.

Senior organisationskonsult

070-220 62 60
ase.granfeldt@testhuset.com

Bengt inger förtroende och är full av spännande idéer. Han ser alltid nya möjligheter och eftersom han dessutom är modig och vet vad han vill står det aldrig still. I positiv anda gör han slag i saken och ser till att det blir verklighet av sina planer.

Senior organisationskonsult, Vd

070-594 72 77
bengt.liback@testhuset.com

Sofie bjuder alltid på ett leende. På det viset bidrar hon till att de runtomkring känner sig välkomna och bekväma. Med uppgiften i fokus skaffar hon sig en överblick för vad som krävs för att nå målet och ger sig inte förrän hon når dit. Eftersom hon dessutom är noga med att det är ordning och reda är hon en riktig klippa att samarbeta med.

HR- & rekryteringskonsult

Föräldraledig

Josefine tar snabbt kontrollen över nya situationer. Med sitt driv och sin nyfikenhet omvandlar hon teori till användbara lösningar och hittar nya vägar framåt. Hennes engagemang gör att hon alltid bidrar till teamet och hon är inte sen att hoppa på en utmaning. Hon är också väldigt mån om andra, vilket gör att hon inger ett stort förtroende.

HR- & rekryteringskonsult

076-017 40 25
josefine.appel@testhuset.com

Janne är en nyfiken relationsskapare och med sin entusiasm har han en förmåga att motivera andra. Han ser alltid möjligheter och tvekar inte att göra verklighet av idéer. Med sitt driv och målfokus är han alltid på väg framåt mot nya mål och lösningar.


Rekryterings & Organisationskonsult

070-272 40 71
janne.persson@testhuset.com

Caroline är mycket social och har lätt för att knyta nya kontakter. Hon sätter hur målet ska uppnås i fokus, och tänker noga igenom och väger för och nackdelar. I ett team är hon mycket förstående och bryr sig om andra, och är tillmötesgående. Med sin entusiasm kommer hon gärna med nya ideér, och ser till att ha en plan för hur teori omsätts i praktik. 

 

Kommunikatör 

070-261 04 18
caroline.blomberg@testhuset.com

Linette är innovativ och har gärna många bollar i luften och föredrar att fördjupa sig i detaljer. Hon är uppfinningsrik och med sin tävlingsinstinkt ger hon aldrig upp, utan söker efter alternativa lösningar för att nå målet. Hennes engagemang och eftertänksamhet för detaljer och framåt strävan gör att hon bidrar välgrundade insikter för att ta teamet till nästa nivå.

 

HR- & rekryteringskonsult

073-504 22 64
linette.vonbargen@testhuset.com

Anna är målinriktad och tar sig än nya uppgifter med en stor energi och framåt strävan. Hon fokuserar på målet, och beräknar hur det kan uppnås på bästa möjliga sätt. Resultatet vill hon hålla felfritt, och uppnår det genom att uppslukas av detaljerna i varje process.

HR- & rekryteringskonsult

073-529 33 23

anna.beckius@testhuset.com

Wilma är tävlingsinriktad med viljan att sträva framåt. Med sitt sikte inställt på mållinjen ser hon alltid till att hitta praktiska lösningar som tar processen vidare. Hon inger också ett stort förtroende i gruppen och lyfter gärna personer i sin omgivning.

Rekryteringsassistent 

073-507 54 46

wilma.borjesson@testhuset.com

Zozan har alltid svar på tal med en rak och ärlig kommunikation. Hon agerar kvickt vid problem och fokuserar på lösningar samt ser till andras behov. Hon är även tävlingsinriktad och vill gärna förstå detaljerna i arbetet för att lösa uppgiften strukturerat, snabbt och på bästa sätt.

Säljande search-konsult

070-594 0109

zozan.westin@testhuset.com

Elin har alltid ett välkomnade leende på sina läppar och tar sig an nya uppgifter med ett stort driv. Med sitt öga för detaljer ser hon till att få alla projekt i mål på bästa tänkbara sätt. Hon är även nytänkande och hittar lätt nya vägar framåt och skapar gärna nya kontakter under vägen.

Rekryteringskonsult

073-529 6967

elin.skau@testhuset.com

Johanna är omtänksam och inger ett stor förtroende och lugn till gruppen. Hon vill gärna ta reda på alla detaljer i ett projekt för att få en överblick för arbetet som ska göras. Hon fokuserar på hur målet ska uppnås och bidrar till att säkerställa att vägen till målet fortlöper utan problem.

Rekryteringskonsult

073-529 6967

johanna.westberg@testhuset.com