Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Karlbergsgatan 4
652 24 Karlstad

010 – 330 99 95

kontakt@testhuset.com

Åse får snabbt en överblick och ser detaljer i den stora helheten. Hon är kommunikativ och får lätt med sig en grupp eftersom hon är både tydlig och entusiasmerande. Som den människokännare hon är sätter hon snabbt huvudet på spiken när det gäller att se andras styrkor.

070-220 62 60
ase.granfeldt@testhuset.com

Bengt inger förtroende och är full av spännande idéer. Han ser alltid nya möjligheter och eftersom han dessutom är modig och vet vad han vill står det aldrig still. I positiv anda gör han slag i saken och ser till att det blir verklighet av sina planer.

070-594 72 77
bengt.liback@testhuset.com

Sofie bjuder alltid på ett leende. På det viset bidrar hon till att de runtomkring känner sig välkomna och bekväma. Hon är flexibel och lyhörd för andras behov. Eftersom hon dessutom är noga med att det är ordning och reda är hon en riktig klippa att samarbeta med.

070–291 78 83
sofie.gustavsson@testhuset.com

Andrea har lätt för att anpassa sig och går alltid igång på nya utmaningar. Hon vet vad hon vill och klarar det mesta själv. Samtidigt tycker hon att det är viktigt med gemenskap. Därför är hon mån om att engagera och inspirera andra för att skapa en härlig, inkluderande atmosfär.

073-509 38 66
andrea.elfman@testhuset.com

Axel är en god kommunikatör och kan effektivt interagera och relatera till andra. Med sin lyhördhet och entusiasm skapar han en positiv atmosfär runt sig och får andra att trivas. Han är dessutom uthållig och en skicklig utförare där han försäkrar sig om att resultatet håller högsta kvalitet.

073-501 27 38
axel.wrangel@testhuset.com

Ronnie är entusiasmerande, rak och tydlig. Därför är han bra på att förklara, organisera och planera. Det viktigaste för honom är att nå uppsatta mål genom ett stort engagemang och driv. Om någon utlyser en tävling kan du vara säker på att han ger allt för att vinna.

073-380 08 84
ronnie.andersson@testhuset.com