Personbedömning - Din "second opinion"

När du vill sköta rekryteringsprocessen själv men vill ha tester som stöd kan vi genomföra personbedömningar på dina kandidater för att öka validiteten i ditt beslut om vem som ska bli din nästa medarbetare.

 

Just nu har du möjlighet att gratis testa vår personbedömning innan du startar rekryteringsprocessen. Maila vår kollega Andrea så hjälper hon dig.

Andrea på Testhuset i Karlstad

Kontakta mig så återkommer jag så snart jag kan!

073 509 38 66

andrea.elfman@testhuset.com

Vem är din nästa medarbetare?

 

Beslutet om vem som ska bli din nästa medarbetare är stort och bör enligt oss inte grunda sig på magkänsla. Nej ett så stort beslut bör tas med hjälp av metoder som har betydligt högre validitet än så. Du kanske har en fungerande rekryteringsprocess som genererar kandidater med den erfarenhet du söker men du önskar en dimension till innan du tar beslutet om vem du ska erbjuda tjänsten? Då är vår personbedömning något för dig. Vår personbedömning är nämligen perfekt för det där sista valet innan du måste bestämma dig!

Hur går det till?

 

En personbedömning grundar sig på minst ett kapacitetstest och en personprofilanalys som visar på kandidaternas styrkor, fallgropar och problemlösningsförmåga, det vill säga kandidaternas potential att lyckas i den aktuella tjänsten.

Steg 1

Beställning av test

Vid beställning av test behöver vi

följande information:

Kontaktinformation till kandidat

Önskad återkopplingstid

Ev. kravprofil och arbetsanalys

Ev. övriga frågeställningar 

Steg 2

Utskick av test

Efter att informationen mottagits tar vi kontakt med kandidaten per telefon för att berätta mer om testerna samt för att boka in tid för återkoppling och djupintervju. 

Länkar till de aktuella testerna skickas till kandidat efter samtalet.

.

Steg 3

Återkoppling kandidat

Återkoppling av tester och djupintervju sker muntligt med kandidat utifrån testresultat och aktuell tjänst.

.

.

.

Steg 4

Återkoppling kund

Efter återkoppling med kandidat får ansvariga beställare återkoppling av kandidatens resultat muntligt.

Efter samtalet får ansvariga beställare skriftligt sammanfattning kopplat till tjänsten.

.

Hela processen tar ungefär en vecka från det att vi tagit emot din beställning.

Vilka tester ingår i paketet?

Kapacitetstest – Utvärderar förmågan till logiskt, analytiskt tänkande. Det är en förmåga som används för att ta till sig ny kunskap, validera argument och lösa problem.

Personanalyser – Beskriver beteendet i en yrkesmässig miljö, utifrån karaktärsdrag, egenskaper och motivation samt att de ger en tydlig utgångspunkt för konstruktiv personlig utveckling.

Vi använder oss endast av tester och analyser som är granskade av certifieringsorgan. Samtliga konsulter på Testhuset har mångårig erfarenhet och har genomgått DNV GL’s kurs Certifierade Rekryterare.

 

Här kan du registrera dig för ett gratis personlighetstest

Återkoppling

Vid en personbedömning får både du som kund och kandidaterna återkoppling av oss.

I samband med att testerna skickas ut till kandidaten bokas tid för återkoppling in. Vid återkopplingen med kandidaten går vi igenom testresultaten där vi går djupare in på dennes egenskaper och kapacitet. En återkoppling som de flesta kandidaterna ser som mycket värdefull och givande,

Efter att återkopplingen genomförts med kandidaten/ kandidaterna ger vi återkoppling till dig som kund. Under denna återkoppling går vi tillsammans genom kandidatens/ kandidaternas resultat och kopplar det till den aktuella tjänsten. Du som kund får även tips på hur du bäst kommer att motivera och leda respektive kandidat om denna får jobbet.

Avslutningsvis skickar vi en skriftlig summering samt kandidaternas återkopplingsrapporter till dig.

Varför personbedömning?

En personbedömning ger dig insikt i kandidatens framtida potential, med andra ord hur snabbt han eller hon kan sätta sig in i den aktuella tjänsten samt vilken miljö som är optimal för dennes framgång.

Söker du en person som ska tillföra kreativt tänkande och nyskapande till gruppen eller söker du en strukturerad medarbetare med öga för detaljer? Oavsett kan du med enkelhet se vilken av dina kandidater som passar bäst för tjänsten och som kommer att bidra med det just din organisation behöver. Du får samtidigt värdefulla tips på hur du som ledare motiverar kandidaten på bästa sätt samt hur han eller hon föredrar att lägga upp sitt arbete.

Med våra tester och analyser blir allt glasklart.

Vill du stärka teamet?