Rekrytering och rekryteringsprocess

Vi hjälper dig att rekrytera hållbart med stöd av personbedömning, persontester och analys där vi tar ansvar över resultatet och våra kandidater. På riktigt.

Rekrytera rätt person för din verksamhet och få en smidig rekryteringsprocess med hjälp av oss på Testhuset.

Vi är med hela vägen

Vårt erbjudande och åtagande tar inte slut efter genomförd rekrytering. Utöver en lyckad rekrytering ger vi dig verktyg för att på bästa sätt leda din nya medarbetare i sin nya roll utifrån de personbedömningar som gjorts.

Så går en rekryteringsprocess till

Behovsanalys och kravprofil – steg ett när du ska rekrytera

Vid en rekrytering är det första steget att ta fram en behovsanalys, det är så vi får grunden till en kravprofil.

Skapandet av en behovsanalys börjar med ett första möte där vi lär känna dig och din organisation genom att titta på hur ni ser ut idag och vart ni vill befinna er om x antal år. Utifrån behovsanalysen skapar vi en kravprofil för tjänsten. Kravprofilen fungerar som ett kvitto genom hela rekryteringsprocessen så att vi under processens gång är överens om vem vi söker.

Sökprocess för att hitta kandidater

När kravprofilen är klar är det dags att söka efter potentiella kandidater.

I majoriteten av våra rekryteringsprocesser annonserar vi den aktuella tjänsten i våra kanaler där annonserna är skapade utifrån kravprofilen. Vi har mycket erfarenhet av annonsering och har bra kanaler och verktyg att använda oss av för att nå ut till rätt kandidater vid en rekrytering.

Ibland kan annonseringen behöva kompletteras med search och headhunting där vi aktivt söker upp aktuella kandidater för tjänsten. Vissa processer genomförs vi med enbart search, utan annonsering. Sökprocessen skapar vi efter dina önskemål och vår erfarenhet.

Urval bland sökanden

Efter att ansökningstiden löpt ut är det dags att göra ett urval bland de sökande kandidaterna.

Det som gör oss unika är att vi tidigt i urvalsarbetet använder oss av persnprofilanalyser och kapacitetstester. Anledningen till det är att vi då identifierar kandidaternas styrkor och kapacitetsförmåga och kan jämföra det mot den aktuella kravprofilen.

Anställningsintervju, test och analys

Tester i kombination med intervjuer ger det oss en betydligt högre validitet att göra bra bedömningar än om vi enbart genomfört intervjuer. I alla våra rekryteringsprocesser använder vi oss av minst ett kapacitetstest och en personprofilanalys för att få en bredare bild av kandidaterna.

Eftersom vi alltid testar, träffar och intervjuar alla kandidater innan ni får träffa dom för slutintervju kan ni vara trygga i att ni enbart träffar kandidater som vi bedömer har de kompetenser och egenskaper ni efterfrågar.

Referenstagning och besked 

På slutkandidaten gör vi alltid en bakgrundskoll genom bland annat referenstagning. Med hjälp av referenser kan vi få personbedömningen och intervjusvaren bekräftade samt en insikt i hur personen upplevs av andra i arbetet.

Resterande kandidater som inte får erbjudandet om tjänsten återkopplar vi löpande under processen. För oss är det viktigt att alla som söker tjänster via oss får återkoppling så snabbt som möjligt. De kandidater som varit på intervju hos oss eller hos kund återkopplar vi alltid över telefon.

Stärkt arbetsgivarvarumärke

Genom att låta oss hjälpa dig med dina rekryteringsprocesser får du inte enbart vägledning och tid över till annat, du får även ett stärkt arbetsgivarvarumärke.

En organisations varumärke påverkas märkbart av hur bra en rekryteringsprocess är. Vi har många gånger om fått positiv feedback från kandidater på hur dom upplever en rekryteringsprocess hos oss och att skapa en positiv kandidatupplevelse stärker ert varumärke som organisation- oavsett om kandidaten får jobbet eller inte.

Behöver du hjälp med rekryteringen?