Second Opinion rekrytering

Med vår Second Opinion lyfter vi människors förmågor och ser bortom CV:et.

Varför Second Opinion?

Second Opinion är en helt digital tjänst som bygger på forskningsbaserade metoder och utförs av certifierade genomförare i syfte att skapa objektiva beslutsunderlag. Detta används vid till exempel rekrytering, urval, utveckling, resursoptimering, kompetenskartläggning eller karriärrådgivning. Verktyget ger insikt om vilka arbetsuppgifter, team, miljöer med mera som är optimala för individens samt för verksamhetens framgång.

 

 

Hur går det till? 

Steg 1

Beställning av test

Vid beställning av test behöver vi

följande information:

Kontaktinformation till kandidat

Önskad återkopplingstid

Ev. kravprofil och arbetsanalys

Ev. övriga frågeställningar 

Steg 2

Utskick av test

Efter att informationen mottagits tar vi kontakt med kandidaten per telefon för att berätta mer om testerna samt för att boka in tid för återkoppling och djupintervju. 

Länkar till de aktuella testerna skickas till kandidat efter samtalet.

.

Steg 3

Återkoppling kandidat

Återkoppling av tester och djupintervju sker muntligt med kandidat utifrån testresultat och aktuell tjänst.

.

..

Steg 4

Återkoppling kund

Efter återkoppling med kandidat får ansvariga beställare återkoppling av kandidatens resultat muntligt.

Efter samtalet får ansvariga beställare skriftligt sammanfattning kopplat till tjänsten.

.

Vilka tester ingår i tjänsten?

Kapacitetstest – Utvärderar förmågan till logiskt, analytiskt tänkande. Det är en förmåga som används för att ta till sig ny kunskap, validera argument och lösa problem.

Personanalyser – Beskriver beteendet i en yrkesmässig miljö, utifrån karaktärsdrag, egenskaper och motivation samt att de ger en tydlig utgångspunkt för konstruktiv personlig utveckling.

Vi använder oss endast av tester och analyser som är granskade av certifieringsorgan. Samtliga konsulter på Testhuset har mångårig erfarenhet och har genomgått DNV GL’s kurs Certifierade Rekryterare.

Vill du stärka teamet?