Med vår Second Opinion lyfter vi människors förmågor och ser bortom CV:et. 

 

 

              Utmana dig och testa vår tjänst som ger dig trygghet och vägledning i ditt beslut.

Bygg dina beslut på kvalitetssäkrade metoder! 

 

Det är många delar att beakta vid t ex en rekrytering, utveckling eller organisatoriska förändringar. För bästa resultat behöver man lägga pusslet med att först förstå berörda personers egenskaper, beteenden och förmågor. De styr hur väl en person kommer att prestera men också trivas i sin yrkesroll.

Vi har med lång erfarenhet & certifierade verktyg utvecklat metoder som på ett tydligt och effektivt sätt säkerställer den kunskap du behöver för ett tryggt beslut.

Våra metoder tillsammans med våra certifierade konsulter kvalitetssäkrar och vägleder till det bästa urvalet. Det bygger på ett helt kompetensbaserat tillvägagångssätt och ger dig den kunskap du behöver för att ta rätt beslut.

Hur går det till? 

Second Opinion process

Vad ingår i tjänsten?

Vi använder oss endast av tester och analyser som är granskade av Europeiska certifieringsorganet EFPA. 

Kapacitetstest – Detta test utvärderar förmågan till logiskt och analytiskt tänkande. Det är en förmåga som används för att ta till sig ny kunskap, validera information och lösa problem. 

Personanalyser – Beskriver beteenden i en yrkesmässig miljö utifrån karaktärsdrag, egenskaper och motivation. Analysresultatet kan med gott resultat användas i det dagliga ledarskapet. 

Samtliga konsulter på Teshuset har mångårig erfarenhet och är certifierade via DNV (Den Norske Veritas). Vi är stolta över att vara den ledande leverantören i Sverige som jobbar kompetensbaserat med Certifierade Rekryteringskonsulter. 

Vill du stärka teamet?