Vi gör din styrelse till ett effektivt verktyg för att nå dina mål

 

Är du ägare av ett företag och vill ha stöd med att nå dina långsiktiga mål? Är du osäker på om du har rätt förutsättningar för att på ett tryggt sätt möta framtiden? Genom att använda Testhuset och vår beprövade process skapar vi struktur bland ägar- styrelse- och ledningsfrågor. Vi inventerar nuvarande styrelse och matchar kompetensen med framtida mål.

Varför är det viktigt med en aktiv styrelse?

Genom att skapa en effektiv styrelse ger du trygghet till ägarna och skapar förutsättningar för Vd och ledningsgrupper att på ett effektivt sätt leda den dagliga verksamheten

Varför ska jag förnya styrelsen med jämna mellanrum?

Står företaget inför nya utmaningar och måste ta en ny riktning behövs även styrelsens fokus skifta. Genom att professionalisera styrelsearbetet, våga ta in extern kompetens och framför allt förnya kompetensen läggs en stabil grund för bolagets framtid.

Vi hjälper dig med kvalitetssäkrad styrelserekrytering

Vi presenterar kandidater som väl matchar de behov vi kommit fram till i vår analys. Där fokuserar vi på vilka kompetenser som bör finnas i styrelsen utifrån nuläge och önskat läge. För att kunna genomföra en fullvärdig analys genomför vi personliga intervjuer och analyser med både ägare och styrelseledamöter. Detta för att bilda oss en uppfattning om vilka kompetenser som finns idag men också vilka som saknas. Med den vetskapen i samspel med dokumenterad erfarenhet i kombination med tester och analyser, kan vi rekrytera rätt kompetens till er styrelse.

Har du frågor om styrelsearbete?