Styrelseutveckling

Vi kan hjälpa till att göra din styrelse till ett effektivt verktyg för att nå dina och mål. Genom att använda Testhuset och vår beprövade process skapar vi struktur bland ägar- styrelse- och ledningsfrågor.

Är du ägare av ett företag och vill ha stöd med att nå dina långsiktiga mål? Är du osäker på om du har rätt förutsättningar för att på ett tryggt sätt möta framtiden?

Genom att skapa en effektiv styrelse ger du trygghet till ägarna och skapar förutsättningar för Vd och ledningsgrupp att på ett effektivt sätt leda den dagliga verksamheten. Vi inventerar nuvarande styrelse och matchar kompetensen med framtida mål.

När styrelsen behöver förnyas

Står företaget inför nya utmaningar och måste ta en ny riktning behövs även styrelsens fokus skifta. Genom att professionalisera styrelsearbetet, våga ta in extern kompetens och framför allt förnya kompetensen läggs en stabil grund för bolagets framtid.

 

Kvalitetssäkrad styrelserekrytering

Vi presenterar kandidater som väl matchar de behov vi kommit fram till i vår analys. Där fokuserar vi på vilka kompetenser som bör finnas i styrelsen utifrån nuläge och önskat läge. För att kunna genomföra en fullvärdig analys genomför vi personliga intervjuer och analyser med både ägare och styrelseledamöter. Detta för att bilda oss en uppfattning om vilka kompetenser som finns idag men också vilka som saknas. Med den vetskapen i samspel med dokumenterad erfarenhet i kombination med tester och analyser, kan vi rekrytera rätt kompetens till er styrelse.

Har du frågor om styrelsearbete?