Tag Archives: kompetens

Kompetensbrist – resignera eller agera?

Bristen av kompetens påtalas i otaliga rapporter, som ett stort hot inför framtiden. Det som förr mycket var ett storstadsfenomen är nu högaktuellt i hela landet och i Europa. Men är det verkligen så illa och ska vi bara acceptera det? Nej, det tycker vi inte. Genom att rekrytera personer med rätt attityd och förmågor […]