Fördomsfri rekrytering

Nu erbjuder vi utbildning inom kompetensbaserad rekrytering

Vi utbildar dig

Vissa av de företag vi möter vill köra sina rekryteringsprocesser internt där de själva ansvarar över hela processen. Ibland behövs kompetensen stärkas eller uppdateras internt kopplat till rekrytering för att bibehålla kvalitén, kanske ska nya personer involveras i processen som aldrig rekryterat förut?  Vi har därför satt ihop en utbildning som riktar sig till dig som rekryterande chef och du som arbetar inom HR som vill sköta rekryteringar själv, samt höja din kompetens inom rekrytering.

I utbildningen varvar vi vetenskap med handfasta tips och övningar, allt för att öka kompetensen och medvetenheten om hur en kompetensbaserad rekrytering ser ut. Efter genomförd utbildning kommer alla deltagare få material och verktyg som gåtts igenom i utbildning för att kunna tillämpa den nyvunna kunskaper i verksamheten.

 

Undvika felrekrytering

En felrekrytering kostar i snitt en arbetsgivare ca 700 000 kr. Vill du undvika en felrekrytering, rekrytera kompetensbaserat och fördomsfritt så är en utbildning inom området en bra investering. 

Forskningen säger att vi blir sämre och sämre på att bedöma personer ju fler människor vi träffat vilket självklart påverkar vår förmåga att rekrytera. Vad är då lösningen? Jo att genomföra en kompetensbaserad rekryteringsprocess. 

Alla deltagare ska efter avslutad utbildning, med hjälp av stöd, kunna genomföra en kvalitetssäkrad och fördomsfri rekrytering. 

Vad ingår i utbildningen?

Utbildning dag 1

Rekryteringsprocessens struktur – Vilka steg bör ingå i en rekryteringsprocess enligt forskning och hur kan den anpassas efter just din verksamhet?  

Jobbanalys & kravprofil – Att kartlägga och definiera vilka kompetenser vi söker i tjänsten är avgörande för det slutgiltiga resultatet, men hur skapar vi en bra och genomarbetat kravprofil och jobbanalys på bästa sätt?

Annonsering – När vi vet vilka kompetenser vi söker, hur når vi då ut till rätt målgrupp samtidigt som vi stärker arbetsgivarvarumärket?

Utbildning dag 2

Valida metoder – Validiteten på en urvalsmetod visar sambandet mellan urvalsmetoden och framtida prestation. Vilka metoder är då lämpliga att använda när vi vill förutspå kandidaternas framtida prestationer? 

Urval – Hur arbetar vi för att minska risken för diskriminering i samband med urvalsarbetet och hur plockar vi ut de kandidater som är bäst lämpade för tjänsten? 

Kompetensbaserad intervju – Vad är en kompetensbaserad intervju, hur går den till och hur genomförs den på bästa sätt? Du får både vägledning och verktyg.  

Referenstagning – En tradition inom rekrytering, hur bör referenstagning användas och vad tillför det i processen? 

Onboarding – Hur kan vi ta tillvara på all information vi samlat på oss under rekryteringsprocessen i onboardingen för att den nya medarbetaren ska få en så bra start som möjligt?

Vill du komma i kontakt med oss?